Zaujímaš sa o štúdium na EU v Bratislave a máš otázky ku konkrétnej fakulte alebo študijnému programu? 

 

infoden 2023 1 slider 

 

Aké informácie sa na informačnom dni dozvieš?

  • o študijných programoch,
  • o možnostiach štúdia na danej fakulte,
  • o podávaní prihlášok, prijímacom konaní a poplatkoch,
  • o študijných programoch v cudzích jazykoch
  • a o tom, ako sa dostať na Erasmus+ študijný alebo stážový pobyt.

 

PROGRAM INFORMAČNÉHO DŇA

streda 1. februára 2023 - 10:00 - 12:00 hod.

na Podnikovohospodárskej fakulte v Michalovciach,

 

štvrtok 2. februára 2023 - 10:00 - 12:00 hod.

na Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach,

 

piatok 3. februára 2023 - 08:00 - 12:30 hod.

na Ekonomickej univerzite v Bratislave (platí pre všetky fakulty). 

 

Národohospodárska fakulta SM01 Budova V1 (od zastávky vľavo)
Obchodná fakulta B108 Budova V1 (od zastávky vľavo)
Fakulta hospodárskej informatiky B1.03 Budova V2 (od zastávky vpravo)
Fakulta podnikového manažmentu B1.02 Budova V2 (od zastávky vpravo)
Fakulta medzinárodných vzťahov B1.04 Budova V2 (od zastávky vpravo)
Fakulta aplikovaných jazykov B1.05 Budova V2 (od zastávky vpravo)
 
Erasmus+ študijné a stážové pobyty Vestibul Budova V2 (od zastávky vpravo)
Študijné programy v cudzom jazyku Vestibul Budova V2 (od zastávky vpravo)
Prípravné kurzy Vestibul Budova V2 (od zastávky vpravo)