Zaujímaš sa o štúdium na EU v Bratislave a máš otázky ku konkrétnej fakulte alebo študijnému programu? 

 

Aké informácie sa na informačnom dni dozvieš?

  • o študijných programoch,
  • o možnostiach štúdia na danej fakulte,
  • o podávaní prihlášok, prijímacom konaní a poplatkoch,
  • o študijných programoch v cudzích jazykoch,
  • o tom, ako sa dostať na Erasmus+ študijný alebo stážový pobyt
  • a budeš mať možnosť zúčastniť sa zaujímavých odborných prednášok na rôzne témy, ktoré poskytnú uchádzačom obraz o oblastiach vedy, ktorým sa venuje hlavná pozornosť na jednotlivých študijných programoch a fakultách.

 

INFORMAČNÉ DNI EUBA

 

Informačné dni EUBA

 

KDE NÁS EŠTE MÔŽETE STRETNÚŤ?

Kde nás ešte môžete stretnút?