Dlhodobý prenájom nehnuteľností - Palisády č. 22 a č. 24

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5, ponúka na dlhodobý prenájom nehnuteľností, nachádzajúcich sa v Bratislave na Palisádach číslo 22 a 24. Predmetné nehnuteľnosti pozostávajú z dvoch bezprostredne susediacich objektov a ostatnej plochy (záhrada, tenisový kurt, parkovisko).

 

Objekt Palisády č. 22

  • ide o radový objekt nachádzajúci sa v domoradí a prístupný cez hlavný vstup orientovaný do ulice Palisády č. 22 a cez vedľajší vstup orientovaný do dvora. Objekt je celý podpivničený, s tromi nadzemnými podlažiami a čiastočne obytným podkrovím, o zastavanej ploche 436,85 m2 s celkovou úžitkovou plochou 1 812,68 m2.

Objekt Palisády č. 24

  • ide o radový objekt nachádzajúci sa v domoradí a prístupný cez hlavný vstup orientovaný do ulice Palisády č. 24 a cez vedľajší vstup orientovaný do dvora. Objekt je celý podpivničený, s dvomi nadzemnými podlažiami a krovom, o zastavanej ploche 287,95 m2 s celkovou úžitkovou plochou 863,85 m2.

 

Súčasť prenájmu objektov tvorí aj nádvorie, ktoré pozostáva zo záhrady o výmere 441 m2, tenisového kurtu o výmere 544 m2parkoviskavýmere 220 m2 s možnosťou parkovania max. troch motorových vozidiel.

Do dlhodobého prenájmu (doba nájmu minimálne 5 rokov a viac) sa ponúkajú uvedené objekty aj jednotlivo, t. j. samostatne objekt č. 22 alebo samostatne objekt č. 24 s tým, že súčasťou prenájmu objektu č. 24 sú aj objekty nádvoria (záhrada, tenisový kurt a parkovisko), ktoré je nutné započítať do ceny prenájmu. V ponuke je potrebné uviesť aj navrhovanú dobu prenájmu. Kritériami pre vyhodnotenie ponúk budú:

  • cena prenájmu,
  • účel prenájmu a spôsob využitia nehnuteľností,

pričom prednosť bude mať záujemca o prenájom všetkých vyššie uvedených nehnuteľností.

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku.

Obhliadku objektov si môžete dohodnúť prostredníctvom:

  • telefonického kontaktu: 02/67295309, 0905 562 449,
  • e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Ponuky na prenájom je potrebné doručiť v termíne do 30.11.2017 do 14.00 h. v zalepenej obálke s uvedením textu „Neotvárať - prenájom nehnuteľností na Palisádach“ na adresu:

Ekonomická univerzita v Bratislave
Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava 5

 

Tešíme sa na Vami prejavený záujem!