1xbet

Všetky informácie a opatrenia EU v Bratislave k aktuálnej situácii v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID-19.

 

Príloha č. 1 (Zamestnanec) - Dotazník o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia

Príloha č. 2 (Študent) - Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia

Kontaktné osoby pre študentov na fakultách a v študentských domovoch

 

Najdôležitejšie správy

27. október 2020Aktualizované opatrenia rektora EU v Bratislave č. 12 k súčasnej situácii

27. október 2020Príkaz rektora č. 11/2020 k opatreniu rektora č. 12/2020

21. október 2020 - Dodatok č. 3 k opatreniu rektora č. 11/2020

16. október 2020Dodatok č. 2 k opatreniu rektora č. 11/2020

29. september 2020 - Dodatok č. 1 k opatreniu rektora EU v Bratislave č. 11 k súčasnej situácii

20. august 2020Aktualizované opatrenia rektora EU v Bratislave č. 11 k súčasnej situácii

20. august 2020Príkaz rektora č. 6/2020 - protiepidemické opatrenia

25. jún 2020Opatrenia rektora EU v Bratislave č. 10 k súčasnej situácii

3. jún 2020Dodatok č. 1 k opatreniu rektora číslo 9/2020

21. máj 2020 - Opatrenia rektora EU v Bratislave č. 9 k súčasnej situácii

21. máj 2020Príkaz rektora č. 3/2020 - protiepidemické opatrenia

24. apríl 2020Opatrenia rektora EU v Bratislave č. 6 k súčasnej situácii

24. marec 2020Opatrenia rektora EU v Bratislave č. 5 k súčasnej situácii

12. marec 2020Opatrenia rektora EU v Bratislave č. 4 k súčasnej situácii

11. marec 2020 - Opatrenie rektora EU v Bratislave č. 3 k aktuálnej situácii

8. marec 2020Vyhlásenie EU v Bratislave po zasadnutí krízového štábu k aktuálnej situácii

 

Informácie pre študentov

November 2020 - Aktualizované usmernenia týkajúce sa zahraničných mobilít

23. október 2020Usmernenia týkajúce sa zahraničných mobilít

1. október 2020Usmernenia týkajúce sa zahraničných mobilít

20. august 2020Informácia pre študentov prichádzajúcich zo zahraničia

28. apríl 2020 - Odubytovanie sa študentov zo študentských domovov EU v Bratislave

21. apríl 2020 - AKTUALIZOVANÉ: Usmernenia týkajúce sa zahraničných mobilít

24. marec 2020Aktualizované informácie k zahraničným mobilitám v súvislosti s COVID-19

16. marec 2020Aktualizované informácie k zahraničným mobilitám pre študentov

12. marec 2020 - Študentom (okrem zahraničných študentov) ubytovaným v študentských domovoch univerzity sa nariaďuje do nedele 15. marca 2020 do 12.00 hodiny opustiť študentské domovy. Toto nariadenie platí pre všetkých slovenských študentov bez výnimky!!!

12. marec 2020 - Od pondelka 16. marca 2020 do soboty 28. marca 2020 (vrátane) sa prerušuje výučba dennom aj externom štúdiu na treťom stupni štúdia.

8. marec 2020 - Od pondelka 9. marca 2020 do soboty 28. marca 2020 (vrátane) sa prerušuje výučba dennom aj externom štúdiu na prvom a druhom stupni štúdia.

8. marec 2020 - S okamžitou platnosťou sú zakazané návštevy v študentských domovoch univerzity.

 

Informácie pre zamestnancov

27. marec 2020 - Aktualizované informácie k zahraničným pracovným cestám

16. marec 2020Informácie k zahraničným pracovným cestám pre zamestnancov

12. marec 2020 - Od piatka 13. marca 2020 do odvolania sa rušia všetky zahraničné pracovné cesty zamestnancov.

 

Všeobecné informácie 

Odporúčame vám sledovať webové stránky:

 

Aktualizované vyhlásenia:

 

Všeobecné opatrenia zamerané na predchádzanie alebo minimalizovanie škôd patria:

 • zvýšené dodržiavanie hygienických pravidiel,
 • časté umývanie rúk mydlom a vodou, resp. používanie dezinfekčných prostriedkov na ruky na báze alkoholu,
 • zakrývanie nosa a úst pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou s následným vyhodením do koša,
 • vyhýbanie sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 • v prípade choroby liečenie doma,
 • zabránenie nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,
 • konzumácia prevareného mäsa a vajec,
 • kontrola svojho zdravotného stavu (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť) 14 dní od príchodu z oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu,
 • kontaktovanie alebo vyhľadanie lekára v prípade klinických príznakov po návrate z oblasti s potvrdeným výskytom koronavírusu,
 • zostať najmenej dva týždne po návrate z oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu v izolácii,
 • vyhýbať sa akýmkoľvek kontaktom s ľuďmi, v nevyhnutnom kontakte treba nosiť ochranné rúško.