1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Kontaktné osoby pre študentov na jednotlivých fakultách:

Národohospodárska fakulta

Mgr. Jana Šipošová – tel. +421 2 67291245 – e-mail: jana.siposova@euba.sk

Obchodná fakulta

Ing. Paulína Krnáčová, PhD. – tel. +421 2 67291126 – e-mail: paulina.krnacova@euba.sk

Fakulta hospodárskej informatiky

RNDr. Anna Strešňáková, PhD. – tel. +421 2 67295836 – e-mail: anna.stresnakova@euba.sk

Fakulta podnikového manažmentu

Ing. Zuzana Markovičová – tel. +421 2 67295532 – e-mail: zuzana.markovicova@euba.sk

Fakulta medzinárodných vzťahov

Ing. Kristína Baculáková, PhD. – tel. +421 2 67295474 – e-mail: kristina.baculakova@euba.sk

Fakulta aplikovaných jazykov

PaedDr. Eva Stradiotová, PhD. – tel. +421 67295226 – e-mail: eva.stradiotova@euba.sk

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

Ing. Petra Szaryszová, PhD. – tel. +421 55 7223254 – e-mail: petra.szaryszova@euke.sk

 

Kontaktné osoby pre študentov v študentských domovoch:

ŠD Dolnozemská

Anna Šuľáková, tel. +421 2 6729 1252 – e-mail: anna.sulakova@euba.sk

ŠD Starohájska 4

Dana Kolárová, tel. +421 2 6729 1081 – e-mail: dana.kolarova@euba.sk

ŠD Starohájska 8

Zlatuša Tumanová, tel.: +421 2 6729 1087 – e-mail: zlatusa.tumanova@euba.sk 

ŠD Prokopa Veľkého a ŠD Hroboňova 4

Ing. Jana Sodomová, tel. +421 2 6729 1701+421 902 898 787 – e-mail: jana.sodomova@euba.sk

ŠD Ekonóm

Silvia Majdlenová, tel. +421 2 6729 1043 – e-mail: silvia.majdlenova@euba.sk

ŠD Vlčie hrdlo

Ing. Alena Matuchová, tel. +421 2 6729 1063 – e-mail: alena.matuchova@euba.sk

ŠD Bellova v Košiciach

Melánia Kiššová, tel. +421 55 722 3120 – e-mail: melania.kissova@euke.sk

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.