Ekonomická univerzita v Bratislave sa stala novou alma mater pre študentov z 27 krajín.

O vzdelanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave má záujem čoraz väčší počet študentov zo zahraničia. Najzastúpenejšou krajinou v zimnom semestri je Francúzsko, nasleduje Taliansko, Španielsko a Nemecko. Portfólio tiež dopĺňajú pobaltské krajiny, Fínsko, Holandsko, Švajčiarsko, či Čierna Hora. Študenti prichádzajú na Ekonomickú univerzitu v Bratislave v rámci programu Erasmus+, CEEPUS a bilaterálnej spolupráce.

Ekonomická univerzita v Bratislave koordinuje projekt REPESEA, ktorého cieľom je vytvoriť systém hodnotenia výskumu a zlepšenie výkonnosti vo výskume na partnerských univerzitách v krajinách juhovýchodnej Ázie. Konzorcium projektu tvoria univerzity zo Slovenska, Poľska, Francúzska, Veľkej Británie, Indonézie, Malajzie a Thajska.

Pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roka 2017/2018 udelil rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. Ceny Ekonomickej univerzity za publikačnú činnosť za rok 2016 nasledujúcim autorom a spoluautorom.

V utorok 26. septembra 2017 o 15:30 sa konal prvý ročník Univerzitného behu s názvom Unibeh EUBA. Celé podujatie slávnostne otvoril prof. Ferdinand Daňo, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dr. Július Dubovský, riaditeľ Centra telesnej výchovy a športu a Darina Capiaková, predsedníčka Študentského parlamentu NHF.

Dňa 18. septembra 2017 zavítala na Ekonomickú univerzitu v Bratislave v rámci prvej oficiálnej návštevy na Slovensku Dr. Mechtild Rössler, riaditeľka Centra svetového dedičstva UNESCO, ktorú sprevádzala veľvyslankyňa Klára Novotná, stála delegátka SR pri UNESCO a ďalší členovia sprievodu.

V dňoch 19. – 30. 8. 2017 reprezentovali naši študenti Silvia Lászlová a Tomáš Klobučník (obaja z Obchodnej fakulty) v plávaní a Jakub Figeľ z (Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach) v stolnom tenise, nielen Ekonomickú univerzitu v Bratislave, ale taktiež Slovenskú republiku na 29. Letnej svetovej univerziáde v Taipei na Taiwane.