Medzinárodné vzťahy Ekonomickej univerzity nadobúdajú moderné formy v podobe inovácií predmetov fakúlt. Dňa 1.12.2017 sa na Fakulte podnikového manažmentu EUBA konala záverečná časť projektu STUDENT CHALLENGES 2017, ktorý je súčasťou predmetu Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie pod vedením Ing. Kataríny Procházkovej, PhD..

Hosťom Diplomacie v praxi bol 28.11.2017 pán Sulpicio M. CONFIADO, generálny konzul a zástupca veľvyslankyne Filipínskej republiky. Veľvyslanectvo Filipín má sídlo vo Viedni a do jeho teritoriálnej pôsobnosti patrí okrem Slovenskej republiky aj Chorvátsko, Rakúsko, Slovinsko a medzinárodné organizácie vo Viedni.

Dňa 22.11. 2017 prišiel k nám na Ekonomickú univerzitu v Bratislave v rámci predmetu Corporate Responsibility in Practice predstaviť pán Ing. Eugen Mladosievič, senior finančný manažér, ako firma ADIENT Slovakia, s.r.o. praktizuje svoje zodpovedné podnikanie.

Dňa 21. novembra 2017 bol hosťom predmetu Diplomacia v praxi veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku J.E. pán Lin LIN. Pred prednáškou sa stretol s prorektorom pre medzinárodné vzťahy Borisom Mattošom a prodekankou pre zahraničné vzťahy FPM Janou Blštákovou.

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci so Sopronskou univerzitou a jej Ekonomickou fakultou Alexandra Lamfalussyho, s podporou Alexandre Lamfalussy Central European Financial Free University organizuje dňa 22. novembra 2017 o 17. hod. diskusný okrúhly stôl, ktorého témou je kríza v talianskom bankovom systéme a eurozóne.

Dňa 14.11.2017 sa uskutočnilo rokovanie s delegáciou z Faculty of Economics and Business Administration z Frankfurtu etablovanej na Goethe-Universität vo Frankfurte nad Mohanom. Univerzita vznikla v roku 1914, má takmer 50-tisíc študentov, 3400 akademických pracovníkov a 16 fakúlt.

V Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave si v pondelok 6. novembra 2017 prevzalo 36 absolventov doktorandského štúdia fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave za prítomnosti rektora EU v Bratislave prof. Daňa, prorektorky pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave doc. Čiderovej a dekanov fakúlt EU v Bratislave diplomy o udelení titulu philosophiae doctor z rúk prof. Siváka, prorektora pre rozvoj a štatutárneho zástupcu rektora EU v Bratislave.

Podkategórie