Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave získala prestížnu akreditáciu ACCA pre študijné programy Účtovníctvo a audítorstvo Účtovníctvo a finančný manažment. Ekonomická univerzita v Bratislave tak získala ďalšiu výnimku zo skúšok, ktoré sú podmienkou pre udelenie členstva v ACCA. Certifikáty boli slávnostne odovzdané 25. októbra 2018.

Dňa 23. októbra 2018 prijal rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ferdinand DAŇO delegáciu Nemeckého Spolkového snemu, ktorú tvorili Kerstin RADOMSKI, poslankyňa nemeckého parlamentu, Daniela ROSENTHAL, zástupkyňa administratívy Spolkového snemu, Ulrike HILLEMANN – DELANEY, vedúca oddelenia zahraničných vzťahov Technische Universität Berlin a Marian GORDZIELIK, vedúci tlačového a kultúrneho oddelenia nemeckého veľvyslanectva. Na prijatí u rektora EU v Bratislave boli prítomní tiež Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Radoslav ŠTEFANČÍK, dekan Fakulty aplikovaných jazykov, ktorí v minulosti absolvovali stáž v nemeckom parlamente.

Dňa 23. októbra 2018 bol hosťom predmetu Diplomacia v praxi veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku J.E. pán Lin LIN. Pred prednáškou hosťa prijal Ferdinand DAŇO, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na stretnutí boli prítomní Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Jana BLŠTÁKOVÁ, prodekanka pre zahraničné vzťahy FPM, ktorí prezentovali medzinárodnú spoluprácu s akademickými a výskumnými inštitúciami v Číne.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, Ferdinand DAŇO, prijal dňa 22. októbra 2018 delegáciu z Kyjevskej národnej ekonomickej univerzity Vadyma Hetmana (KNEU) na čele s rektorom tejto univerzity prof. Dmytrom LUKIANENKOM. Členmi ukrajinskej univerzitnej delegácie boli aj prof. Viktor CHUZHYKOV, prorektor pre medzinárodné vzťahy, prof. Liubov LUKIANENKO, profesorka na katedre medzinárodného účtovníctva a auditu a Roksoliana LIUBACHIVSKA – riaditeľka Centra pre medzinárodnú akademickú mobilitu.

Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave mali opäť možnosť odštartovať svoju kariéru priamo na pôde svojej alma mater. V dňoch 16. a 17. októbra 2018 sa konal ďalší úspešný ročník veľtrhu práce a kariérneho poradenstva Kariérna cesta. Vestibul univerzity zaplnili TOP zamestnávatelia z národných aj nadnárodných spoločností a organizácií, ktoré ponúkali študentom sprostredkovanie pracovných príležitosti, rôznych stáži, brigád či študijných pobytov.

Dňa 16. októbra 2018 sa na EU v Bratislave uskutočnila ďalšia zaujímavá prednáška v rámci predmetu Diplomacia v praxi s veľvyslankyňou Nového Zélandu J.E. p. Nicole ROBERTON. Sídlom veľvyslanectva je Viedeň a veľvyslankyňa Roberton je akreditovaná s teritoriálnou pôsobnosťou pre Slovensko, Slovinsko, Rakúsko, Maďarsko a medzinárodné organizácie so sídlom v Rakúsku. Veľvyslankyňu pred prednáškou v zastúpení rektora EU v Bratislave Ferdinanda DAŇA prijal prorektor pre medzinárodné vzťahy, Boris Mattoš.

V utorok 9.10.2018 o 15:30 sa konal druhý ročník Univerzitného behu s názvom Unibeh EUBA. Celé podujatie slávnostne otvoril doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD., prorektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, PaedDr. Viktor Škultéty z Centra telesnej výchovy a športu a Bc. Darina Capiaková, viceprezidentka Študentského parlamentu EU v BA. Beh odštartovala Michaela Balcová, zlatá paralympionička v tímovej športovej disciplíne boccia z XV. letných paralympijských hier v Riu 2016.

Voľby kandidáta na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“) na funkčné obdobie od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2023 v zmysle čl. 16 bodov 1 a 2 Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave vyhlásil Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS EU v Bratislave“) na svojom zasadnutí dňa 12. 04. 2018. Volebná komisia na voľbu kandidáta na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „volebná komisia“) bola zvolená na zasadnutí AS EU v Bratislave dňa 10. 05. 2018. Volebná komisia organizuje a zabezpečuje voľby.