V dňoch 19. – 30. 8. 2017 reprezentovali naši študenti Silvia Lászlová a Tomáš Klobučník (obaja z Obchodnej fakulty) v plávaní a Jakub Figeľ z (Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach) v stolnom tenise, nielen Ekonomickú univerzitu v Bratislave, ale taktiež Slovenskú republiku na 29. Letnej svetovej univerziáde v Taipei na Taiwane. 

Pri príležitosti 20. Výročia vzniku EUNIS-SK sa 18. 5. 2017 v kaštieli v Mojmírovciach konalo mimoriadne Valné zhromaždenie EUNIS-SK. Zúčastnili sa na ňom súčasní členovia - zástupcovia vysokých škôl a firiem, ako aj bývalí zástupcovia vysokých škôl v združení, zástupcovia združenia EUNIS-CZ, s ktorým EUNIS-SK uzatvorilo Memorandum o spolupráci v roku 2015 a niekoľko zástupcov firiem, ktoré vyvíjajú aktivity pre vysoké školy. Pozvanie prijali aj dvaja zástupcovia MŠVVaŠ SR.

Tridsaťšesť detí vo veku 7 – 14 rokov navštívilo 10. júla 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Pri svetovej mape zastupiteľských úradov ich vítal štátny tajomník Lukáš Parízek so slovami: „Ak budete kdekoľvek vo svete, všade sa môžete spoľahnúť na svoju vlasť, že Vám pomôže a ochráni Vás.“

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ferdinand Daňo otvoril za účasti p. Boženy Gerhátovej, generálnej riaditeľky sekcie štátnej starostlivosti o šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a p. Jána Ondu, riaditeľa Kancelárie ministra financií SR, multifunkčné športové ihrisko Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ferdinand Daňo prijal dňa 27. júna 2017 Kláru Novotnú, veľvyslankyňu Slovenskej republiky pri UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Predmetom stretnutia bola príprava návštevy p. Mechtild Rössler, riaditeľky Centra svetového dedičstva UNESCO (World Heritage Centre). 

Po rokovaniach zástupcov zamestnávateľa a Rady Základných organizácií Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Ekonomickej univerzite v Bratislave (ďalej len Rada ZO), dospeli obe strany k dohode a 19. júna 2017 na zasadnutí Kolégia rektora EU v Bratislave podpísali rektor, Ferdinand Daňo a predseda Rady ZO, Peter Šinský Dodatok ku kolektívnej zmluve.