Pracovný portál Profesia.sk pripravil aj za rok 2023 rebríček verejných vysokých škôl, fakúlt a študijných odborov podľa záujmu zamestnávateľov o absolventov.

Prieskum je zameraný na možnosť uplatnenia absolventov na trhu práce a nehodnotí kvalitu jednotlivých vysokých škôl, resp. kvalitu vzdelávania na daných vysokých školách, no môže pomôcť maturantom pri rozhodovaní sa, na akú školu ísť, ak sa chcú rýchlo uplatniť na trhu práce. Analýza bola realizovaná na vzorke 18 600 životopisov.

 

Rebríčku škôl stále kraľuje Ekonomická univerzita v Bratislave

EUBA si zopakovala minuloročné umiestnenie a obhájila prvé miesto pred Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Žilinskou univerzitou v Žiline. Životopisy našich absolventov získali skóre 3,21 prezretí.

Poradie EUBA v rebríčku od roku 2015 až doteraz:

2023 – 1. miesto

2022 – 1. miesto

2021 – 2. miesto

2020 – 1. miesto

2019 – 1. miesto

2018 – 1. miesto

2017 – 1. miesto

2016 – 1. miesto

2015 – 1. miesto

 

EUBA obhájila prvenstvo v rebríčku univerzít podľa záujmu o absolventov

Fakulta hospodárskej informatiky EUBA kraľuje rebríčku fakúlt. V TOP 15 celkovo päť fakúlt EUBA.

V rebríčku atraktívnosti absolventov fakúlt na Slovensku sa na čelo dostala Fakulta hospodárskej informatiky, ktorá predbehla Fakultu elektrotechniky a informatiky STU a Strojnícku fakultu Žilinskej univerzity v Žiline. 7. miesto obsadila Národohospodárska fakulta, 8. miesto Fakulta medzinárodných vzťahov, 11. miesto Fakulta podnikového manažmentu a 12. miesto obsadila Obchodná fakulta.

Fakulta hospodárskej informatiky EUBA kraľuje rebríčku fakúlt

Ekonomika/ekonómia je stále v kurze

Absolventi programov v študijnom odbore Ekonomika sú podľa prieskumu stále veľmi žiadaní, keď sa s pravidelnosťou držia v TOP 5 v skóre študijných programov podľa záujmu firiem o absolventov.

Ekonomika/ekonómia je stále v kurze

 

Zdroj: Alma Career