23. januára 2019 sa začala už 24. edícia špecializovaného vzdelávania Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku. Ide o 4 - semestrálne štúdium, ktorého súčasťou je aj osobitné vzdelávanie Odborné minimum pre znalcov. Účastníci získajú vedomosti o právnych aspektoch znaleckej činnosti, špecifických okruhoch znaleckých úkonov v účtovníctve, daňovníctve, kontrolingu, personalistike, financií a oboznámia sa aj s metódami stanovenia hodnoty podniku.

17. januára 2019 sme otvorili ďalšiu edíciu šesťmesačného kurzu Výkon funkcie hlavného kontrolóra vo verejnej správe. Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave ponúka tento pokročilý kurz akreditovaného špecializovaného modulárneho vzdelávania najmä pre kontrolórov verejnej správy (účastníci pôsobia od Bratislavy po Levoču).

V pondelok 7. januára 2019 otvoril Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave, 9. ročník zimnej školy, ktorú EU v Bratislave organizuje v spolupráci s francúzskou ESC Rennes School of Business a FPM EU v Bratislave. Vzdelávací program je určený pre študentov II. stupňa, ktorí počas dvoch intenzívnych týždňov absolvujú výučbu zameranú na medzinárodný strategický manažment. Garantom projektu z francúzskej strany je p. Shubho Chakraborty z Katedry pre inovácie a stratégiu.

15. – 16. novembra 2018 hostila Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Digitalization and Smart Green (R)evolution“ venovanú oslavám 65. výročia vzniku Národohospodárskej fakulty, ako aj úspešnej implementácii H2020 twinningového projektu EDGE – Environmentálna diplomacia a geopolitika. Konferencia oslovila viac ako 200 akademikov, odborníkov, ako aj tvorcov politík. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil aj krst publikácie „State of Environmental Migration 2018“ – spoločného vydania príspevkov publikovaných Univerzitou v Liege.

Bratislava, 18. decembra 2018 – Slovenské univerzity a vysoké školy ekonomického zamerania sa mohli opäť uchádzať o finančný príspevok od Nadácie VÚB na úhradu nákladov súvisiacich so stážou významného zahraničného profesora na svojej škole. Víťazom v aktuálnej grantovej schéme sa stala Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pedagogické rady školy budúci akademický rok posilní uznávaný pedagóg - holandský ekonóm a psychológ, doc. Mgr. PhDr. Silvester van Koten, PhD.

Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave mali už druhý rok možnosť zapojiť sa do projektu medzinárodnej virtuálnej spolupráce Solved Student Challenges, ktorý je organizovaný v spolupráci s fínskou Lappeenranta University of Technology (LUT) a spoločnosťou Solved. Na projekte sa tento rok zúčastnilo 10 študentov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave, ktorí spolu so skupinou študentov z LUT riešili zadania a výzvy pre konkrétneho klienta – mesto Poprad. Výzvy sa týkali prípravy návrhov a odporúčaní zameraných na oblasti vzdelávania, podpory zdravého životného štýlu, sociálnu inklúziu marginalizovaných skupín, ekológiu a trvalú udržateľnosť.

Ekonomická univerzita v Bratislave spoluorganizuje v týždni od 10. - 14. decembra 2018 Workshop Inštitútu Ronalda Coasa. Medzi uznávanými členmi fakulty z prestížnych univerzít je tiež známy Robert Aliber, emeritný profesor Chicagskej univerzity. V minulosti veľa písal o finančnej kríze na Islande a spolu s Gyfli Zoega aj editoval Prelúdium na Islandskú finančnú krízu (Palgrave, 2011).