Na zasadnutí akademickej obce Ekonomickej univerzity v Bratislave sa 18. decembra 2017 zúčastnilo viac ako 150 jej členov. Zasadnutie, ktoré zvolal predseda Akademického senátu EU v Bratislave, prof. Andrej Dupaľ, bolo venované kľúčovým témam týkajúcich sa činnosti akademického senátu a fungovania univerzity.

Študentská osobnosť Slovenska ak. r. 2016/2017 je národná súťaž mladých talentovaných ľudí, študentov prvého, druhého alebo tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. 

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s občianskym združením Úsmev ako dar odovzdala 12. decembra 2017 vyzbierané sladkosti, knihy, školské potreby a stolové hry detskému domovu Nádej v Bernolákove. Tento detský domov má v bratislavskom regióne dlhoročnú tradíciu. V roku 1929 ho založila, pôvodne ako sirotinec, dcéra prvého prezidenta ČSR T. G. Masaryka, Alica Masaryková.

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s občianskym združením Úsmev ako dar organizujú zbierku Daruj radosť a vyčaríš úsmev, v ktorej je možné darovať sladkosti, detské knihy, školské potreby, či stolové hry pre deti z detských domov a krízových centier.

Medzinárodné vzťahy Ekonomickej univerzity nadobúdajú moderné formy v podobe inovácií predmetov fakúlt. Dňa 1.12.2017 sa na Fakulte podnikového manažmentu EUBA konala záverečná časť projektu STUDENT CHALLENGES 2017, ktorý je súčasťou predmetu Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie pod vedením Ing. Kataríny Procházkovej, PhD..

Hosťom Diplomacie v praxi bol 28.11.2017 pán Sulpicio M. CONFIADO, generálny konzul a zástupca veľvyslankyne Filipínskej republiky. Veľvyslanectvo Filipín má sídlo vo Viedni a do jeho teritoriálnej pôsobnosti patrí okrem Slovenskej republiky aj Chorvátsko, Rakúsko, Slovinsko a medzinárodné organizácie vo Viedni.

Dňa 22.11. 2017 prišiel k nám na Ekonomickú univerzitu v Bratislave v rámci predmetu Corporate Responsibility in Practice predstaviť pán Ing. Eugen Mladosievič, senior finančný manažér, ako firma ADIENT Slovakia, s.r.o. praktizuje svoje zodpovedné podnikanie.