Dňa 22.11. 2017 prišiel k nám na Ekonomickú univerzitu v Bratislave v rámci predmetu Corporate Responsibility in Practice predstaviť pán Ing. Eugen Mladosievič, senior finančný manažér, ako firma ADIENT Slovakia, s.r.o. praktizuje svoje zodpovedné podnikanie.

Dňa 21. novembra 2017 bol hosťom predmetu Diplomacia v praxi veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku J.E. pán Lin LIN. Pred prednáškou sa stretol s prorektorom pre medzinárodné vzťahy Borisom Mattošom a prodekankou pre zahraničné vzťahy FPM Janou Blštákovou.

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci so Sopronskou univerzitou a jej Ekonomickou fakultou Alexandra Lamfalussyho, s podporou Alexandre Lamfalussy Central European Financial Free University organizuje dňa 22. novembra 2017 o 17. hod. diskusný okrúhly stôl, ktorého témou je kríza v talianskom bankovom systéme a eurozóne.

Dňa 14.11.2017 sa uskutočnilo rokovanie s delegáciou z Faculty of Economics and Business Administration z Frankfurtu etablovanej na Goethe-Universität vo Frankfurte nad Mohanom. Univerzita vznikla v roku 1914, má takmer 50-tisíc študentov, 3400 akademických pracovníkov a 16 fakúlt.

V Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave si v pondelok 6. novembra 2017 prevzalo 36 absolventov doktorandského štúdia fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave za prítomnosti rektora EU v Bratislave prof. Daňa, prorektorky pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave doc. Čiderovej a dekanov fakúlt EU v Bratislave diplomy o udelení titulu philosophiae doctor z rúk prof. Siváka, prorektora pre rozvoj a štatutárneho zástupcu rektora EU v Bratislave.

Ekonomický ústav SAV a Ústav ekonómie a manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave si Vás srdečne dovoľujú pozvať na konferenciu k prezentácii vedeckej monografie “VÝVOJ A PERSPEKTÍVY SVETOVEJ EKONOMIKY: Krehký posun z oblasti rizika do rastovej trajektórie”, ktorá sa uskutoční 23. 11. 2017 v priestoroch Spoločenskej miestnosti V2 v budove rektorátu EUBA.

Dňa 8.11. 2017 sme mali v rámci predmetu Corporate Responsibility in Pratice opätovne možnosť  privítať  zaujímavú hostku, tentokrát pani Michaelu Ibošovú, koordinátorku pre zodpovedné podnikanie (CSR) v spoločnosti TESCO STORES SR, a. s.

Veľvyslanec Japonska na Slovensku, J. E. pán Jun Shimmi, vystúpil dňa 7.11.2017 s prednáškou na tému „Japonsko - Európska únia – strategické partnerstvo“ v rámci celouniverzitného predmetu Diplomacia v praxi.