Dňa 20. mája 2024 navštívila Ekonomickú univerzitu v Bratislave delegácia zo Shanghai University of International Business and Economics (SUIBE), ktorú viedol viceprezident univerzity Yonglin Xu. Súčasťou delegácie SUIBE boli tiež Qiao Baojie, dekan Fakulty práva, Wang Yanyan, dekanka Fakulty medzinárodného vzdelávania, Jiliang Xu z Fakulty financií  a Shuihui Zhang, zástupca riaditeľa oddelenia pre medzinárodnú výmenu SUIBE.

SUIBE je verejná vysoká škola so sídlom v Šanghaji s viac ako 60-ročnou históriou. Hlavné študijné a výskumné zameranie SUIBE je orientované na medzinárodné financie, medzinárodný obchod, medzinárodné účtovníctvo, medzinárodné právo a obchodnú angličtinu. SUIBE je aktívnou inštitúciou v oblasti výmeny a spolupráce, nadviazala rozsiahle partnerstvá s inštitúciami vo viac ako 80 štátoch sveta, ponúka 12 spoločných študijných programov v spolupráci s univerzitami v Austrálii, Veľkej Británii, Kanade a Nemecku.

S ohľadom na zameranie delegácie SUIBE a záujem o rozširovanie spolupráce sa rokovania spolu s Borisom Mattošom, prorektorom pre medzinárodné vzťahy, ktorý delegáciu na pôde univerzity prijal, zúčastnili Tomáš Ondruška, prodekan pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou NHF, Ildikó Némethová, prodekanka pre medzinárodné vzťahy FAJ a Katarína Brocková, vedúca Katedry medzinárodného práva FMV.  

Zástupcovia EU v Bratislave a SUIBE rokovali o rozšírení možností spolupráce. V júni 2018 podpísal rektor EU v Bratislave, prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., v Šanghaji memorandum o porozumení so SUIBE. Zmluvná spolupráca sa aktuálne rozšírila aj o študentskú výmenu na báze reciprocity v počte 4 študentov za akademický rok. Predmetom diskusie boli krátkodobé a dlhodobé pobyty pedagogických zamestnancov, možnosti internacionalizácie štúdia, projektová a výskumná spolupráca.

 

Fotogaléria