Na medzinárodnom veľtrhu vzdelávania NAFSA (Association of International Educators), ktorý sa konal 28. – 31. mája 2024 v americkom New Orleans, mala zastúpenie aj EU v Bratislave s osobnou účasťou prodekana pre medzinárodné vzťahy, Tomáša Ondrušku z Národohospodárskej fakulty, Miroslavy Darnadiovej, vedúcej Centra medzinárodných vzťahov EU v Bratislave a Diany Mydliarovej, koordinátorky študijných programov v cudzích jazykoch na EU v Bratislave.

Tomáš Ondruška zhodnotil podujatie: ,,Intenzívne dni, ktoré sme na konferencii strávili networkingom, diskusiami a nadväzovaním spolupráce s univerzitami, najmä z regiónu severnej a latinskej Ameriky, prispejú k posilneniu internacionalizácie, ktorá je jednou zo strategických priorít EUBA. Pozitívne vnímam predovšetkým veľký záujem o spoluprácu zo strany zahraničných univerzít aj s ohľadom na medzinárodnú akreditáciu AACSB, ktorá EU v Bratislave otvára široké možnosti na nadviazanie, ako i prehĺbenie spolupráce s kvalitnými univerzitami nad rámec výmen študentov, či učiteľov, ale aj prostredníctvom spoločných výskumných projektov, programov dvojitých diplomov a zdieľaniu osvedčených postupov a skúseností.“

Podujatia sa zúčastnilo celkovo viac ako 6000 delegátov z celého sveta, pričom Slovensko reprezentovalo 17 vysokých škôl a delegácia ministerstva školstva. Prezentácia EU v Bratislave bola súčasťou projektu „Propagácia slovenského vysokého školstva a vedy v zahraničí“  v zmysle národného programového dokumentu: Stratégia internacionalizácie vysokého školstva do roku 2030 a Plánu obnovy, Komponent 10, Investícia 4. „Medzinárodná účasť toho najlepšieho, čo doma máme, je pre nás nesmierne dôležitá. Naše vysoké školy majú vo svojich radoch nespočetné množstvo talentov, ktoré sa neraz presadili medzi svetovou špičkou. A práve takéto príbehy a úspechy vysokoškolských učiteľov musíme prezentovať nielen doma, ale aj vo svete. Medzinárodné veľtrhy sú jednou z platforiem, kde môžeme svetu ukázať obrovský potenciál Slovenska,” uviedol minister Tomáš Drucker. Účasť reprezentantov slovenských vysokých škôl na konferencii vyzdvihol aj veľvyslanec Slovenskej republiky vo Washingtone Radovan Javorčík, ktorý dodal: „dnes tu nie som ako veľvyslanec iba ja, ale keď sa pozerám na všetky zástupkyne a zástupcov vysokých škôl vidím pred sebou ďalšie veľvyslankyne a veľvyslancov Slovenska. Vy všetci reprezentujete našu krajinu a robíte jej dobré meno,”.

Išlo o najrozmanitejšiu a najkomplexnejšiu medzinárodnú vzdelávaciu konferenciu a výstavu vzdelávania zameranú na tému odolnosť, obnova a komunita. Workshopy boli zamerané na kompetencie odolnosti a environmentálnej udržateľnosti v medzinárodnom vzdelávaní, umelú inteligenciu a nové vznikajúce technológie či na zručnosti a kompetencie pre profesionálny rast a vedenie.

NAFSA je najväčšia svetová asociácia, ktorá sa venuje medzinárodnému vzdelávaniu a mobilitným programom, a teda vytvorila priestor pre vytváranie inštitucionálnych partnerstiev. Delegáti EUBA absolvovali bilaterálne stretnutia s cieľom nadviazať ďalšiu spoluprácu s univerzitami z krajín ako USA, Kanada, Mexiko, Argentína, Peru, Čile či Švajčiarsko.

 

Memorandum o vzájomnom porozumení s University of Louisiana at Lafayette

Na stretnutí sa podpísalo memorandum o vzájomnom porozumení s University of Louisiana at Lafayette, na ktorom bol prítomný minister školstva Tomáš Drucker, štátny tajomník Róbert Zsembera, veľvyslanec Slovenska v USA Radovan Javorčík, Tomáš Ondruška za EU v Bratislave a predstavitelia ďalších dvoch slovenských vysokých škôl. Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave už s touto americkou univerzitou spolupracuje viac ako dva roky, a to vysielaním študentov a pedagógov na letnú školu organizovanú práve partnerskou univerzitou.

Miroslava Darnadiová na záver dodala: ,,Účasť na medzinárodnej konferencii NAFSA 2024 hodnotím prínosne nielen z dôvodu zviditeľnenia mena EU v Bratislave v zahraničí, ale najmä viacerým hodnotným výsledkom v podobe nadviazania a predĺženia spoluprác nielen s americkými univerzitami. Podujatie sme využili aj na osobné stretnutia so strategickými partnermi v rámci v programu Erasmus+.

 

EUBA súčasťou veľtrhu vzdelávania NAFSA 2024

EUBA súčasťou veľtrhu vzdelávania NAFSA 2024

EUBA súčasťou veľtrhu vzdelávania NAFSA 2024

EUBA súčasťou veľtrhu vzdelávania NAFSA 2024

EUBA súčasťou veľtrhu vzdelávania NAFSA 2024

EUBA súčasťou veľtrhu vzdelávania NAFSA 2024

 

Zdroj: https://www.minedu.sk/sedemnast-vysokych-skol-sa-zucastnuje-na-medzinarodnom-veltrhu-v-americkom-new-orleans/