Rektor EU v Bratislave Ferdinand DAŇO podpísal dňa 4. apríla 2019 v Mexico City zmluvu o spolupráci s Instituto Tecnológico Autónomo de México. ITAM je najlepšou ekonomickou univerzitou v Mexiku s vynikajúcim umiestnením vo svetových rankingoch a trojitou akreditáciou (AACSB, EQUIS, AMBA). Predmetom rokovania vedenia ITAM s delegáciou EU v Bratislave, ktorú tvorili Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy, Jana PÉLIOVÁ, prorektorka pre manažovanie akademických projektov, Peter DRÁBIK, dekan OF EU v Bratislave a Danka PAŠTÉKOVÁ, Oddelenie medzinárodnej spolupráce Centra medzinárodných vzťahov, boli možnosti vzájomnej spolupráce. Obidve strany zdôraznili, že potenciál spolupráce je veľký, keďže štruktúra oboch inštitúcií je veľmi podobná a ciele v oblasti vzdelávania a výskumu sú identické.

Organizácia GLOBSEC v spolupráci s EU v Bratislave organizuje diskusiu Slovensko v EÚ po roku 2019, ktorá sa uskutoční 11. apríla 2019 (štvrtok) od 10.00 - 11.45 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Hlavným rečníkom bude predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Ďalšími diskutujúcimi budú Katarína Cséfalvayová, predsedníčka Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a podpredsedníčka Výboru NR SR pre európske záležitosti, Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, František Ružička, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu, Aneta Világi, prodekanka pre rozvoj a medzinárodné vzťahy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Moderátorkou diskusie bude Marta Jančkárová, žurnalistka a moderátorka z RTVS.

V týždni od 08. - 12. apríla 2019 Ekonomická univerzita v Bratislave privíta 21 zástupcov z 20 zahraničných partnerských univerzít z Európy, Ázie, Afriky a Severnej Ameriky v rámci spoločnej edície Joint International Week, ktorú EU v Bratislave organizuje v spolupráci s Ekonomickou univerzitou vo Viedni za podpory programu Erasmus+.

Najlepší akademici z troch popredných európskych univerzít (Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita v Liége v Belgicku, Sciences Po v Paríži vo Francúzsku) diskutovali v dňoch 17. - 18. februára 2019 na workshope EDGE o radikálnych nových prístupoch k diplomacii v oblasti klímy v snahe urýchliť globálny prechod k čistej energii.

Študentský parlament Ekonomickej univerzity v Bratislave ti prináša najväčšiu párty letného semestra, na ktorej nesmieš chýbať! Nadupaný Line-Up, ktorý nesie mená ako Rytmus, Mafia Corner, Mairee či Johny de City sa postará o tu najlepšiu zábavu už 9. apríla 2019 v priestoroch Refinery Gallery v Bratislave! Tak neváhaj! Kúp si lístok a zaži to spoločne s nami!

Čítať ďalej...

Oznámenie o voľbách členov Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za súčasti EU v Bratislave podľa článku 5 ods. 1 písm. b) a ods. 2 Štatútu EU v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2023 a výzva pre členov akademickej obce zo súčastí EU v Bratislave na predkladanie návrhov na kandidátov za členov Akademického senátu EU v Bratislave.

Dňa 26. marca 2019 veľvyslanec Nórska na Slovensku J.E pán Terje Theodor NERVIK navštívil Ekonomickú univerzitu v Bratislave a diskutoval so študentmi predmetu Diplomacia v praxi. Na prijatí pred prednáškou informoval Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave hosťa o bilaterálnej spolupráci s nórskymi univerzitami. Na stretnutí bola prítomná tiež p. Lívia CSERESOVÁ z nórskej ambasády a stážistka z Univerzity v Bergene.

Študentský parlament Fakulty podnikového manažmentu v spolupráci s vedením Ekonomickej univerzity v Bratislave pre teba pripravil pilotný ročník projektu STUDENTS FAIR, ktorého cieľom je podporiť tvorivosť a podnikateľského ducha našich študentov.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., a prezident NIDA (National Institute of Development Administration, Bangkok, Thajsko), prof. Kamphol Panyagometh, podpísali dohodu o jedinečnej možnosti získania dvojitého diplomu na II. stupni štúdia v študijnom programe Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika na NHF s udelením titulu Ing. a MSc.

V stredu 20. marca 2019 privítala Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave pani Mgr. Emíliu Andrejovú zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorá si pre študentov pripravila prednášku na tému „Kariérne možnosti prekladateľov v inštitúciách Európskej únie“. Prednášajúca sa so študentmi univerzity podelila o svoje bohaté skúsenosti z pôsobenia na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre preklad a na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku.

Pozývame záujemcov o štúdium na II. stupni štúdia na EU v Bratislave na Informačný deň, ktorý sa bude konať v utorok 26. marca 2019 od 11:00 do 14:00 hod., v priestoroch EU v Bratislave (platí pre Národohospodársku fakultu, Obchodnú fakultu, Fakultu hospodárskej informatiky, Fakultu podnikového manažmentu, Fakultu medzinárodných vzťahov a Fakultu aplikovaných jazykov).