Dňa 24. apríla 2018  navštívil Ekonomickú univerzitu v Bratislave veľvyslanec Cyperskej republiky na Slovensku, J.E. p. Nearchos PALAS. V záverečnej prednáške 23. edície predmetu Diplomacia v praxi sa sústredil na súčasné výzvy v Európskej únii, ako aj aspekty, ktoré determinujú situáciu v oblasti Stredozemného mora: situácia v Sýrii, migrácia, terorizmus a energetika.

Pri príležitosti konania medzinárodnej vedeckej konferencie „5th IBSM conference : Business Management and Accounting“, ktorú spoluorganizovala Obchodná fakulta EU v Bratislave v spolupráci s „Hanoi University of Industry, Trisakti University, Jakarta a University of Social Sciences in Warszaw“, navštívil rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, Ferdinand Daňo, a členovia vedeckého a organizačného výboru konferencie, Peter Drábik a Paulína Krnáčová, v dňoch 17. až 22. apríla 2018 hlavné mesto Vietnamu - Hanoj. Pri tejto príležitosti absolvovali viacero významných pracovných stretnutí.

Obchodná fakulta EU v Bratislave opäť po roku pozýva na Winefest – záverečný workshop predmetu podnikanie v praxi, ktorý sa na Obchodnej fakulte vyučuje metódou projektového vyučovania. Prídite sa 2. mája 2018 v čase od 13:00 do 18:30 do Auly EU v Bratislave presvedčiť, ako sa študentom podarilo prepojiť teoretické poznatky získané počas štúdia s praktickými skúsenosťami vinárov, ktorých na Winefeste študenti zastupujú v úlohe obchodných zástupcov. Počas otvorenia Winefestu 6 prebehne aj vyhodnotenie a oceňovanie najlepších tímov. Spoločne si vychutnajme príjemnú atmosféru vínneho festivalu na záver semestra.

Veľvyslankyňa Helénskej republiky na Slovensku, J.E. p. Maria Louisa MARINAKIS, prednášala dňa 17. apríla 2018 v rámci predmetu Diplomacia v praxi. O spolupráci EU v Bratislave s univerzitami v Grécku hosťa informovali Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Andrea VALACHOVÁ, prodekanka pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou NHF EU v Bratislave.Na stretnutí bola prítomná aj študentka z University of Macedonia, ktorá aktuálne stážuje na gréckom veľvyslanectve v Bratislave.

V týždni od 16. - 18. apríla 2018 Ekonomická univerzita v Bratislave hostila 16 zástupcov z 15 zahraničných univerzít z Európy, Ázie, Afriky a Severnej Ameriky v rámci spoločnej edície Joint International Week, ktorú EU v Bratislave zorganizovala za podpory programu Erasmus+ v spolupráci s Wirtschaftsuniversität Wien (WU), kde program pokračoval 19. a 20. apríla 2018.  

Veľvyslankyňa Írska  na Slovensku, J.E. p. Hildegard Ó Riain, vystúpila dňa 10. apríla 2018 na Ekonomickej univerzite v Bratislave v rámci predmetu Diplomacia v praxi. O spolupráci EU v Bratislave s írskymi univerzitami hosťa informovali Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Ildikó Némethová, prodekanka pre medzinárodné vzťahy Fakulty aplikovaných jazykov.

Pri príležitosti 70. výročia vzniku Slovenskej ekonomickej knižnice sa vo štvrtok 19. apríla 2018 o 13:00 v priestoroch knižnice (2. poschodie, budova V1 - Tímovka) uskutoční slávnostné stretnutie. Mottom stretnutia je „Meníme dáta na informácie 1948 2018 – naše partnerstvo na ceste k znalostiam“ s obsahom zameraným nie len na históriu knižnice, ale najmä jej súčasnosť a budúce smerovanie.

21. marca 2018 sa uskutočnilo Národné finále súťaže Global Management Challenge 2017/2018, ktorého sa zúčastnilo 8 najlepších tímov zo Slovenska. 27. marca 2018 sa konalo slávnostné vyhlásenie víťazov národnej súťaže Global Management Challenge 2017/2018, kde sa tohtoročným víťazom stal tím študentov Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach (Gamajun) v zložení Jakub Šesták, Andronik Berkeš pod vedením Martina Bosáka.

Dňa 27. marca 2018 vystúpil v rámci predmetu Diplomacia v praxi veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku, J.E. p. Christophe LÉONZI, ktorého pred prednáškou prijal rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo. Na stretnutí bol prítomný Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy a stážista na francúzskom veľvyslanectve.

Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo prijal dňa 27. marca 2018 na vlastnú žiadosť mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Albánska na Slovensku, J.E. p. Enkeledu Merkuri. Predmetom stretnutia bola akademická spolupráca s albánskymi univerzitami. O aktuálnych projektoch informoval Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy.

Podkategórie