1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Aj napriek zložitej situácii spôsobenej pandémiou COVID-19 sa tímu pracovníkov Bratislavskej Business School EU v Bratislave podarilo pripraviť dva programy pre deti a už po 8. raz otvoriť brány Detskej ekonomickej univerzity. 17. júla 2020 si na slávnostnej promócii prevzalo diplomy 49 nových „inžinierov – juniorov” v programe Podnikanie je cool a už od 20. júla 2020 pokračujeme týždňovým programom Letom svetom s DEU. Tento program navštevovalo 45 študentov.

Na zasadnutí Kolégia rektora EU v Bratislave dňa 7. júla 2020 odovzdal rektor univerzity Ferdinand Daňo dekréty o udelení vedecko-pedagogického titulu docent Ing. Mgr. Zuzane JONIAKOVEJ, PhD. (FPM), Ing. Klaudii GUBOVEJ, PhD. (FPM), Ing. Vladimírovi BOLEKOVI, PhD. (FPM) v odbore habilitačného konania ekonomika a manažment podniku, Ing. Paule PUŠKÁROVEJ, DiS. art., PhD. (OF) v odbore habilitačného konania medzinárodné podnikanie, Mgr. Tatiane ŠOLTÉSOVEJ, PhD. (FHI) v odbore habilitačného konania kvantitatívne metódy v ekonómii, Dr. Ing. Malgorzate Agnieszke JAROSSOVEJ (OF) v odbore habilitačného konania obchod a marketing.

Milé kolegyne a kolegovia, študentky a študenti, máte záujem zúčastniť sa opäť atraktívnej akcie – skrášliť a oživiť Bratislavu/Košice 18.9.2020 v rámci spoločnej dobrovoľníckej aktivity EU v Bratislave a Nadácie Pontis?

EU v Bratislave zastúpená rektorom prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD., mesto Topoľčany zastúpené primátorkou JUDr. Alexandrou Gieciovou a mesto Piešťany zastúpené primátorom Mgr. Petrom Jančovičom, PhD. podpísali dňa 7. júla 2020 na pôde univerzity Memorandum o spolupráci a porozumení. Prítomní boli výkonná riaditeľka AKSEN (Aktívni seniori) Piešťany Mgr. Jarmila Staneková, prorektorka EU v Bratislave doc. Ing. Jana Péliová, PhD., dekan Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Peter Markovič, PhD., prodekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave Ing. Jozef Orgonáš, PhD., MBA, doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD. z Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave a PaedDr. Janka Chládecká, PhD., MBA, manažérka Univerzity tretieho veku EU v Bratislave.

EU v Bratislave sa v konkurencii 9 slovenských univerzít nestratila. V celkovom hodnotení slovenských univerzít sa umiestnila na 4. mieste (v československom hodnotení 25 univerzít sme sa umiestnili celkovo na 7. mieste). V sobotu 4.6.2020 boli publikované výsledky ďalšieho kola hodnotenia Multirank. Ide o multidimenzionálny a používateľsky orientovaný prístup k medzinárodnému hodnoteniu vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií. Porovnáva výkony škôl v piatich rozmeroch ich činností: (1) výučba a štúdium, (2) výskum, (3) transfer poznatkov, (4) medzinárodná orientácia a (5) regionálna angažovanosť.

V poradí už po 13. raz zostavila spoločnosť Profesia rebríček verejných vysokých škôl a fakúlt záujmu o absolventov. Každoročný prieskum zisťuje úspešnosť absolventov univerzít na trhu práce za predchádzajúci kalendárny rok. Umiestnenie závisí od toho, koľko zamestnávateľov si prehliada životopisy absolventov, ktoré boli uverejnené na pracovnom portáli Profesia.sk. Rebríček tak nehodnotí úroveň vyučovania, ale zameriava sa na uplatnenie jednotlivých absolventov na trhu práce.

Aj MY - učitelia, zamestnanci a študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave sme dnes s hlbokým zármutkom zaregistrovali tragickú udalosť, ktorá sa odohrala na Vašej škole. Sme otrasení a zronení útokom, pri ktorom vyhasol život pedagóga a došlo k ohrozeniu životov ďalších ľudí, medzi ktorými boli aj deti.