V zastúpení rektora EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. prijala prorektorka pre manažovanie akademických projektov doc. Ing. Jana Péliová, PhD. Profesora Francoisa Vellasa, prezidenta AIUTA Medzinárodnej Asociácie Univerzít tretieho veku, riaditeľa Univerzity tretieho veku v Toulouse vo Francúzsku a profesora Medzinárodnej ekonómie na univerzite v Toulouse vo Francúzsku.

Pohnuté spoločensko-politické dianie na jeseň roku 1938 a na jar 1939 postupným rozpadom prvej Československej republiky, vyhlásením autonómie Slovenska a neskôr samostatného Slovenského štátu spôsobilo, že pre slovenských študentov zanikla možnosť získať ekonomické vzdelanie na Vysokej škole obchodnej v Prahe. Na základe toho vznikla myšlienka založiť na Slovensku vysokú školu, ktorá by organizačne a obsahovo nadväzovala na Vysokú školu obchodnú v Prahe.

Ekonomická univerzita v Bratislave sa stala partnerom medzinárodnej konferencie pod názvom „EÚ v roku 2018: môže byť Európa úspešná po voľbách do Európskeho parlamentu?“, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 11. októbra 2018 v Aule EU v Bratislave. Organizátormi konferencie sú Zastúpenie Európskej konferencie v SR – EU Citizens Dialogue a Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku.

Veľvyslanectvo Indickej republiky na Slovensku a Ekonomická univerzita v Bratislave usporiadali 2. októbra 2018 v Aule EU v Bratislave slávnosť pri príležitosti výročia narodenia Mahátmu Gándhího a pripomenutia si Medzinárodného dňa nenásilia. Podujatie otvorilo rok, v ktorom si India bude pripomínať blížiace sa 150. výročie narodenia Mahátmu Gándího, ktoré bude 2. októbra 2019. Organizácia spojených národov v roku 2007 vo väzbe na deň narodenia Gándího vyhlásila 2. október za Medzinárodný deň nenásilia. Hlavnou myšlienkou tohto dňa je šírenie odkazu a posolstva nenásilia prostredníctvom vzdelávania a informovanosti verejnosti.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand DAŇO, vedúci Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou Miroslav HORŇÁK a prezident Študentského parlamentu EU v Bratislave Jakub ŠEVČÍK otvorili 2. októbra 2018 prestrihnutím pásky a krstom univerzitnými sladkosťami predajňu upomienkových predmetov.

Nebaví ťa len sedieť počas voľných dní na internáte? Rozhodol si sa, že je načase naštartovať tvoju budúcu kariéru? Alebo si jeden z tých, ktorých omrzela súčasná práca a hľadáš si niečo nové?

Dňa 25. septembra 2018 navštívil Ekonomickú univerzitu v Bratislave mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike J.E. Jun SHIMMI, ktorý otvoril 24. edíciu dvojsemestrálneho prednáškového cyklu Diplomacia v praxi. Nosnou témou zimného semestra je ekonomická diplomacia štátov Ázie a Tichomoria. Veľvyslanec Shimmi poukázal vo svojej prezentácii na neustále zmeny, ktorým musí spoločnosť čeliť v 21. storočí a definoval nové trendy v globálnej ekonomike. V diskusii odpovedal na viaceré otázky študentov.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. a veľvyslanec Indickej republiky v Bratislave J. E. pán Harsh Kumar Jain pozývajú študentov a zamestnancov na oslavu 149. výročia narodenia Mahátmu Gándhího a Medzinárodného dňa nenásilia v utorok, 2. októbra 2018 o 11:00 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave

Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo prijal dňa 24. septembra 2018 mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Indie na Slovensku, J.E. p. Harsha Kumara JAINA. O medzinárodnej spolupráci hosťa informoval Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy. Veľvyslanec Jain vyjadril podporu pre rozšírenie a posilnenie partnerstva s univerzitami v Indii.

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci so združením Edukácia@Internet a Slovenskou esperantskou federáciou organizuje prvý medzinárodný jazykový festival na Slovensku pod názvom „LingvaFest’ 2018“, ktorý sa bude konať už koncom septembra v Bratislave! V dňoch 28. a 29.9. v čase od 9:00 do 18:00 sa na EU v Bratislave budú jazyky skloňovať vo všetkých pádoch a to nie len po slovensky.

Podkategórie