Dňa 19. februára 2019 navštívila Ekonomickú univerzitu v Bratislave mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Írska v Slovenskej republike J.E. Hildegard Ó RIAIN, ktorá otvorila 25. edíciu dvojsemestrálneho prednáškového cyklu Diplomacia v praxi. Nosnou témou letného semestra je aktuálna ekonomická a politická situácia v Európe. Veľvyslankyňa Ó Riain sa zamerala na ekonomickú diplomaciu Írska, problematiku Brexitu a venovala sa tiež migračnej politike Írska. Vo svojom prejave zvýraznila dôležitosť nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu aj vo väzbe na zvýšenie účasti na voľbách. V diskusii odpovedala na viaceré otázky študentov týkajúce sa vnútropolitickej situácie v Írsku či problematiky eurofondov.

Vo štvrtok 14. februára 2019 sa na pôde EU v Bratislave konalo zasadnutie strategickej rady siete pre dvojité diplomy HERMES, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia EM Strassbourg, University in Tübingen, University of Alcala, Universita' Ca' Foscari Venezia, TU Dresden, University of Pavia a University of Hohenheim. Predmetom rokovania bola diskusia o strategických cieľoch činnosti organizácie.

Volejbalistky Slávie EU Bratislava triumfovali v Slovenskom pohári 2018/2019 a po dvoch rokoch tak opäť zasadli na trón. V nedeľňajšom finále v Humennom zvíťazili nad mestským rivalom a obhajcom minuloročného prvenstva Strabag VC Bratislava po dramatickom boji 3:2 (22, 20, -14, -26, 12). Získali tak už štrnásty triumf v národnej pohárovej súťaži (1993, 1994, 1995, 1996, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019).

15. februára 2019 zorganizovala Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci s Centrom na zabezpečenie a podporu kvality denný Workshop Design Thinking nástroje. Nástroje Design thinking aktivizujú a motivujú študentov ku generovaniu nových nápadov. Reflektujú na súčasnú generáciu študentov, ktorí rozvíjajú svoju kreativitu a myslenie "out of the box".

Prvý mobilný odber tohtoročnej valentínskej kampane pripravil Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a Ekonomickou Univerzitou v Bratislave. Valentínska kvapka krvi sa konala 14. februára 2019 v Aule EU v Bratislave. Darcov krvi prišli podporiť rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo, prezident SČK Viliam Dobiáš a generálna sekretárka Zuzana Rosiarová.

EU v Bratislave privítala v piatok 8. februára 2019 v priestoroch univerzity v Bratislave a v Košiciach záujemcov o štúdium, prevažne maturantov. Počas informačného dňa boli uchádzačom predstavené všetky možnosti štúdia na prvom stupni, ako aj novinky v štúdiu pre budúci akademický rok.