Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku pod záštitou rektora EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., organizujú 17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom AIESA 2017 - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach

27. októbra 2017 sa uskutočnil na Ekonomickej univerzite v Bratislave 3. ročník MiniErasmu, tentokrát v novej štruktúre. Na základe listu pre riaditeľov stredných škôl boli oslovení stredoškoláci, ktorí sa mohli cez online systém prihlásiť na MiniErasmus.

Rektor EU v Bratislave prof. Ferdinand Daňo prijal dňa 24. októbra 2017 Igora Junasa, honorárneho konzula Malajzie v Slovenskej republike pri príležitosti jeho prednášky v rámci dvojsemestrálneho celouniverzitného cyklu Diplomacia v praxi.

Od 16. do 20. októbra 2017 Ekonomická univerzita v Bratislave hostila dve desiatky odborníkov z rôznych kútov sveta v rámci 5. edície International Teaching & Training Week 2017. Podujatia sa zúčastnilo 20 zástupcov zo 16 zahraničných univerzitných inštitúcií zo 16 európskych i mimoeurópskych krajín.

V dňoch 17. – 18. októbra 2017 vyzerala Ekonomická univerzita v Bratislave trochu inak ako zvyčajne. Po roku sa opäť uskutočnil veľtrh práce a kariérneho poradenstva – Kariérna cesta. Vo vestibule univerzity sa prezentovalo 39 TOP zamestnávateľov z rôznorodých oblastí.

Dňa 18.10.2017 sme sa v rámci predmetu „Corporate Responsibility in Practice“ mali možnosť stretnúť a diskutovať s Ing. Alenou Kanabovou, senior manažérkou z firmy Accenture, ktorá vedie Radu pre zodpovedné podnikanie v Accenture na Slovensku a je  tiež absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, aby nám priblížila systém fungovania zodpovedného podnikania v Accenture na Slovensku a tiež na globálnej úrovni – v rámci tzv. „Corporate Citizenship“.

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku zorganizovala na pôde univerzity medzinárodnú vedeckú konferenciu Diskutujeme o budúcnosti Európy - 60 rokov európskej integrácie: úspechy a výzvy. Záštitu nad touto konferenciou prebral Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Dňa 12. októbra 2017 prijal rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ferdinand Daňo delegáciu Nemeckého Spolkového snemu. Predmetom návštevy bolo predstaviť študentom Medzinárodné parlamentné štipendium (IPS), ktoré poskytuje najvyšší nemecký zákonodarný orgán pre mladých ľudí do 30 rokov zo 42 krajín sveta.

V dňoch 10. – 15. septembra 2017 organizovala Ekonomická univerzita v Bratislave v poradí druhú Medzinárodnú letnú školu EDGE na tému „Zelená (r)evolúcia“ („Green (r)evolution“). Prvý ročník letnej školy EDGE bol organizovaný Inštitútom politických vied Sciences Po v Paríži v septembri 2016.

Dňa 10. októbra 2017 zavítala na Ekonomickú univerzitu v Bratislave J.E. Alicia Buenrostro Massieu, veľvyslankyňa Mexika. Jej návšteva bola spojená s prednáškou v rámci 22. edície kurzu Diplomacia v praxi. Mexickú veľvyslankyňu, ktorá má pôsobnosť pre Rakúsko, Slovensko a Slovinsko, sprevádzal p. Diego Cándano, prvý tajomník veľvyslanectva.