Pohnuté spoločensko-politické dianie na jeseň roku 1938 a na jar 1939 postupným rozpadom prvej Československej republiky, vyhlásením autonómie Slovenska a neskôr samostatného Slovenského štátu spôsobilo, že pre slovenských študentov zanikla možnosť získať ekonomické vzdelanie na Vysokej škole obchodnej v Prahe. Na základe toho vznikla myšlienka založiť na Slovensku vysokú školu, ktorá by organizačne a obsahovo nadväzovala na Vysokú školu obchodnú v Prahe.

Ekonomická univerzita v Bratislave sa stala partnerom medzinárodnej konferencie pod názvom „EÚ v roku 2018: môže byť Európa úspešná po voľbách do Európskeho parlamentu?“, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 11. októbra 2018 v Aule EU v Bratislave. Organizátormi konferencie sú Zastúpenie Európskej konferencie v SR – EU Citizens Dialogue a Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku.

Veľvyslanectvo Indickej republiky na Slovensku a Ekonomická univerzita v Bratislave usporiadali 2. októbra 2018 v Aule EU v Bratislave slávnosť pri príležitosti výročia narodenia Mahátmu Gándhího a pripomenutia si Medzinárodného dňa nenásilia. Podujatie otvorilo rok, v ktorom si India bude pripomínať blížiace sa 150. výročie narodenia Mahátmu Gándího, ktoré bude 2. októbra 2019. Organizácia spojených národov v roku 2007 vo väzbe na deň narodenia Gándího vyhlásila 2. október za Medzinárodný deň nenásilia. Hlavnou myšlienkou tohto dňa je šírenie odkazu a posolstva nenásilia prostredníctvom vzdelávania a informovanosti verejnosti.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand DAŇO, vedúci Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou Miroslav HORŇÁK a prezident Študentského parlamentu EU v Bratislave Jakub ŠEVČÍK otvorili 2. októbra 2018 prestrihnutím pásky a krstom univerzitnými sladkosťami predajňu upomienkových predmetov.

Nebaví ťa len sedieť počas voľných dní na internáte? Rozhodol si sa, že je načase naštartovať tvoju budúcu kariéru? Alebo si jeden z tých, ktorých omrzela súčasná práca a hľadáš si niečo nové?

Dňa 25. septembra 2018 navštívil Ekonomickú univerzitu v Bratislave mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike J.E. Jun SHIMMI, ktorý otvoril 24. edíciu dvojsemestrálneho prednáškového cyklu Diplomacia v praxi. Nosnou témou zimného semestra je ekonomická diplomacia štátov Ázie a Tichomoria. Veľvyslanec Shimmi poukázal vo svojej prezentácii na neustále zmeny, ktorým musí spoločnosť čeliť v 21. storočí a definoval nové trendy v globálnej ekonomike. V diskusii odpovedal na viaceré otázky študentov.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. a veľvyslanec Indickej republiky v Bratislave J. E. pán Harsh Kumar Jain pozývajú študentov a zamestnancov na oslavu 149. výročia narodenia Mahátmu Gándhího a Medzinárodného dňa nenásilia v utorok, 2. októbra 2018 o 11:00 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave

Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo prijal dňa 24. septembra 2018 mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Indie na Slovensku, J.E. p. Harsha Kumara JAINA. O medzinárodnej spolupráci hosťa informoval Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy. Veľvyslanec Jain vyjadril podporu pre rozšírenie a posilnenie partnerstva s univerzitami v Indii.

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci so združením Edukácia@Internet a Slovenskou esperantskou federáciou organizuje prvý medzinárodný jazykový festival na Slovensku pod názvom „LingvaFest’ 2018“, ktorý sa bude konať už koncom septembra v Bratislave! V dňoch 28. a 29.9. v čase od 9:00 do 18:00 sa na EU v Bratislave budú jazyky skloňovať vo všetkých pádoch a to nie len po slovensky.

Ekonomická univerzita v Bratislave (EU v Bratislave) 17. septembra 2018 slávnostne otvorila akademický rok 2018/2019. Rektor univerzity Ferdinand Daňo privítal študentov a zamestnancov univerzity konštatovaním: „Je po prázdninách, po dovolenkách, je nám ľúto, že leto končí a s ním aj zaslúžený oddych a čaká nás 10 mesiacov práce a štúdia, 10 mesiacov, počas ktorých sa sústredíme na plnenie povinností vyplývajúcich tak z našej pracovnej náplne, ako aj povinností spojených so štúdiom.“

Veríte v zázraky? Väčšina z Vás určite odpovie záporne, no verte či neverte, nám sa jeden podaril. Posúďte sami. Študovali sme na Vysokej škole ekonomickej, Fakulte riadenia, odbore Ekonomicko-matematické výpočty. Promovali sme v roku 1978 a sme prvými absolventami skráteného štúdia - namiesto päť rokov sme študovali len štyri, vlastne štyri a pol, pretože promócie sme mali v neobvyklom čase – v októbri. (13. októbra 2018 uplynie presne 40 rokov od tejto pre nás významnej udalosti). Dostali sme diplomy a každý z nás šiel svojou cestou.