21. marca 2018 sa uskutočnilo Národné finále súťaže Global Management Challenge 2017/2018, ktorého sa zúčastnilo 8 najlepších tímov zo Slovenska. 27. marca 2018 sa konalo slávnostné vyhlásenie víťazov národnej súťaže Global Management Challenge 2017/2018, kde sa tohtoročným víťazom stal tím študentov Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach (Gamajun) v zložení Jakub Šesták, Andronik Berkeš pod vedením Martina Bosáka.

Dňa 27. marca 2018 vystúpil v rámci predmetu Diplomacia v praxi veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku, J.E. p. Christophe LÉONZI, ktorého pred prednáškou prijal rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo. Na stretnutí bol prítomný Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy a stážista na francúzskom veľvyslanectve.

Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo prijal dňa 27. marca 2018 na vlastnú žiadosť mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Albánska na Slovensku, J.E. p. Enkeledu Merkuri. Predmetom stretnutia bola akademická spolupráca s albánskymi univerzitami. O aktuálnych projektoch informoval Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy.

Dňa 15. marca 2018 sa uskutočnil ďalší z diskusných panelov o budúcnosti Európy, ktorý Ekonomická univerzita v Bratislave zorganizovala v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Veľvyslanectvom Írskej republiky na Slovensku. Hlavným hosťom podujatia bola Helene McENTEE, ministerka štátu pre európske záležitosti Ministerstva zahraničných vecí Írskej republiky. Spolu s ministerkou diskutovali Ladislav MIKO, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a Dušan MATULAY, generálny riaditeľ Sekcie hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných a európskych záležitostí SR. 

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa konal ďalší ročník pracovného veľtrhu a kariérneho poradenstva – Deň absolventov. V utorok 13. marca sa priamo na univerzite stretli študenti so svojimi potencionálnymi zamestnávateľmi.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, Ferdinand Daňo, prijal dňa 8. 3. 2018 delegáciu z Tishreen University v Sýrii na čele s rektorom tejto univerzity prof. Hani Mahmoudom Shaabanom. Členmi sýrskej univerzitnej delegácie boli aj Dr. Jaber Diba, dekan Fakulty aplikovaných vied, Dr. Louya Mohamad Sayouh z Katedry ekonómie a plánovania Ekonomickej fakulty, prof. Sawsan Salman Ghazal, vedúca oddelenia medzinárodných a kultúrnych vzťahov a vzťahov s verejnosťou Tishreen University, ako aj Ing. Ali Assad, PhD., predseda Národného zväzu sýrskych študentov na Slovensku.

Podkategórie