Na zasadnutí Kolégia rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 19.6.2017 rektor EU v Bratislave prof. Daňo odovzdal Cenu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za Študentskú vedeckú a odbornú činnosť (ŠVOČ) v akademickom roku 2016/2017 za 1. a 2. stupeň štúdia.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo podpísal 9. júna 2017 pri príležitosti 4. ročníka China - CEEC Educational Cooperation Conference, ktorá sa koná v čínskom Ningbo, dohodu o výmene študentov medzi EU v Bratislave a Ningbo University v Číne, ako aj zmluvu o dvojitom diplome medzi Business School, Ningbo University a Fakultou podnikového manažmentu EU v Bratislave.

Univerzitu tretieho veku (UTV) úspešne ukončilo 12 absolventov, vlastne absolventiek, 2 študijných odborov – Medzinárodný cestovný ruch a klient a Marketing a obchod ako ich nepoznáte. Štúdium na Univerzite tretieho veku, ktoré je dvojročné, organizuje Bratislavská Business School EU v Bratislave od roku 2013.

30. mája 2017 sa uskutočnilo stretnutie študentov Obchodnej fakulty EU v Bratislave s vedením CK HYDROTOUR. Generálny riaditeľ Ing. Mikuláš Milko prišiel so svojim tímom štyroch manažérov z oblasti predaja, ITK, ekonomiky a práva.

V dňoch 24. mája - 9. júna 2017 sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave koná už 7. ročník  medzinárodne etablovaného programu letnej školy International Business Consulting Program (IBCP). Projekt, ktorý realizuje univerzita v spolupráci s americkou University of Wisconsin – La Crosse, prispieva k podpore partnerských vzťahov oboch univerzít a študentom dáva možnosť získať praktické skúsenosti s prácou v medzinárodnom prostredí.