V letnom semestri akad. roku 2023/2024 sa konala už 11. edícia medzinárodného vzdelávacieho projektu Central Europe Connect - Joint Certificate Program (CEC), ktorý umožňuje krátkodobú zahraničnú študentskú výmenu na troch ekonomických univerzitách v Strednej Európe. Projekt CEC je spoločným projektom Ekonomickej univerzity vo Viedni (WU), Ekonomickej univerzity vo Varšave (SGH) a Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA). V rámci tohto unikátneho certifikovaného programu absolvuje 20 študentov z každej univerzity prednášky a diskusie na témy ekonomického rozvoja krajín stredoeurópskeho regiónu.

Jedenásta edícia programu CEC bola oficiálne zahájená 11. marca 2024 vo Viedni kurzom „Strategies and Management for Central Europe“, ktorý je pod odbornou gesciou partnerskej univerzity WU. Program následne od 15. apríla pokračoval vo Varšave kurzom „Marketing resources and consumer behaviour in Central Europe“, ktorý zabezpečuje partnerská univerzita SGH. Dňa 13. mája sme zahájili posledný kurz v rámci 11. edície programu CEC a to kurz „Structural Dynamics in Central European Economies“, ktorý po organizačnej a odbornej stránke zabezpečuje EUBA. Kurz otvoril svojim príhovorom Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy EUBA. Po úvodnej časti študenti v programe pokračovali prehliadkou univerzity a následne výučbou. Študenti sa celý týždeň zúčastňovali odbornej výučby a pracovali v tímoch na skupinových projektoch. Pre študentov bola taktiež pripravená prehliadka Bratislavy, voľnočasová aktivita, ktorú zabezpečilo ESN EU Bratislava, záverečná spoločná večera a návšteva spoločnosti Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o. Týždeň výučby uzavreli v sobotu 18. mája 2024 prezentácie výsledkov skupinových projektov a záverečná ceremónia spojená s odovzdaním certifikátov.

Program v letnom semestri akad. roka 2023/2024 absolvovalo 56 študentov a celkovo projekt od roku 2018 absolvovalo už vyše 500 študentov.

 

Projekt Central Europe Connect 2024

Projekt Central Europe Connect 2024

Projekt Central Europe Connect 2024

Projekt Central Europe Connect 2024

Projekt Central Europe Connect 2024

Projekt Central Europe Connect 2024

Projekt Central Europe Connect 2024