V dňoch 10. – 14. apríla 2018 sa uskutočnila medzinárodná konferencia organizovaná Asociáciou amerických geografov, na ktorej sa v spoločnej sekcii s názvom Politics of environmental changes: mapping the interactions between migration, territories and natural resources zúčastnil i tím vedcov zapojených do projektu EDGE - Environmental Diplomacy and Geopolitics. Napriek tomu, že sa panel konal v skorých ranných hodinách, pritiahol pozornosť viacerých návštevníkov konferencie.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ferdinand Daňo prijal dňa 5. júna 2018 na vlastnú žiadosť mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Kubánskej republiky na Slovensku, J.E. p. Yamilu Soniu Pitu Montes. Na stretnutí bol prítomný aj Dr. Mario Manuel Ares Sánchez z Ministerstva vysokoškolského vzdelávania Kuby.

V zmysle Dlhodobého zámeru rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie rokov 2015-2019 s výhľadom do roku 2023 sa EU v Bratislave ako jediný signatár reprezentujúci Slovensko v iniciatíve OSN pod názvom UN PRME (Principles for Responsible Management Education, http://www.unprme.org/participation/view-participants.php?partid=4967) etabluje ako učiaca sa organizácia v zmysle celoživotného vzdelávania podporujúca kultúru kvality a inovácie.

Ekonomická univerzita v Bratislave vzdelávaním aktívne podporuje aj rozvoj medzigeneračných vzťahov v spoločnosti. Využíva pritom ako osvedčenú platformu „Univerzitu tretieho veku“ (UTV), ktorá slúži na záujmové vzdelávanie starších spoluobčanov – seniorov, na podporu ich sociálnych kontaktov, aktívneho životného štýlu a popularizáciu samotnej Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ekonomická univerzita v súlade so zásadami spoločenskej zodpovednosti štúdium UTV aj finančne podporuje.

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovinska na Slovensku, J.E. p. Gregor KOZOVINC, navštívil dňa 16. mája 2018 na vlastnú žiadosť rektora EU v Bratislave, prof. Ferdinanda DAŇA. Predmetom stretnutia bola akademická spolupráca so slovinskými univerzitami. O medzinárodnej spolupráci EU v Bratislave hosťa informoval Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy.

14. apríla 2018 sa skončila 26. extraligová súťaž volejbalistiek. S odstupom času sme sa bližšie pozreli na celú sezónu. Hráčky Slávie EU Bratislava skončili na 2. mieste a získali strieborné medaily. Družstvo malo v tejto sezóne za cieľ vybojovať finále a hrať o majstra Slovenska. V priebehu extraligovej sezóny sa dievčatá držali väčšinou na 2. – 3. mieste za Strabagom Bratislava a UKF Nitra. Po dlhodobej časti extraligy a taktiež nadstavbovej časti patrilo družstvu 3. miesto.

Milí študenti, absolventi, podporte opäť aj tento rok myšlienku zdravšej a krajšej univerzity. EU v Bratislave ponúka absolventom možnosť zasadiť si na pamiatku svoj Strom kariéry - Strom absolventov. Môžete sa pri ňom každoročne stretávať, spomínať a posedieť si so svojimi bývalými spolužiakmi. Univerzita vás vždy rada privíta. 

Dnešná moderná doba spolu s technickou revolúciou prináša so sebou úplne iný spôsob života ako to bolo v minulosti. Nové informácie napredujú neuveriteľným tempom a vďaka internetu a počítačovým technológiám sa k nám dostávajú veľmi rýchlo. Čo platilo včera, nemusí platiť dnes. Ubudlo manuálnej práce, životné tempo ľudí sa zrýchľuje.

Podkategórie