V dňoch 9. júla – 3. augusta 2018 sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave konal už 14. ročník medzinárodne etablovaného programu letnej školy pre mexických študentov z partnerskej univerzity Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Mexiko. Program letnej školy otvoril a študentov na pôde univerzity privítal Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy.

Medzinárodný týždeň Ekonomickej univerzity v Bratislave bol na celoslovenskom inštruktážnom seminári pre koordinátorov programu Erasmus+ na vysokých školách ocenený ako príklad dobrej praxe. Odborný seminár organizovala Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) a konal sa v dňoch 25. – 26. júna 2018 na Univerzite J. Selyeho v Komárne.

Dňa 20. júla 2018 úspešne ukončilo promóciou prevzatím si diplomu s udelením titulu „inžinier – junior“ 19 prítomných absolventov 2. ročníka DEU v anglickom jazyku. V rámci slávnostného príhovoru sa najmladším študentom univerzity prihovoril Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave. Absolventom DEU sa štruktúra a obsah celého týždenného programu veľmi páčili, ale nechýbalo i konštatovanie, že ich prítomnosť na univerzite mala pozitívny dopad na zdokonalenie sa v anglickom jazyku. Všetci účastníci sa zhodli, že v absolvovanom programe nezaznamenali žiadne slabé miesto. Spomedzi všetkých pripravených aktivít si absolutórium zaslúžili exkurzie a workshopy v spoločnostiach „AT&T“ a „PROFESIA“ – Profesie budúcnosti.

Nezávislá komisia zložená zo zahraničných odborníkov vybrala víťazné publikácie za rok 2017 na ocenenie Cenou EU v Bratislave za publikačnú činnosť. V kategórii vysokoškolská učebnica cenu získava Ing. Michal Páleš, PhD. za Jazyk R v aktuárskych analýzach z vydavateľstva EKONÓM. Kolektív autorov pod vedením Ing. Zuzany Brokešovej, PhD. získava cenu v kategórii články v domácich a zahraničných časopisoch za článok Comparing a risky choice in the field and across lab procedures opublikovaný v časopise Journal of Economic Psychology. Slávnostné ocenenie víťazov sa uskutoční počas slávnostného otvorenia akademického roku 2018/2019.

Dňa 13. júla 2018 si po absolvovaní dvojtýždňového programu 6. ročníka Detskej Ekonomickej univerzity prevzalo 44 jej účastníkov diplomy osvedčujúce status úspešného aj s udelením titulu „inžinier – junior“. To, že program bol zaujímavý a atraktívny, dokumentuje aj vyjadrenie 10. ročnej Ninky Prejsovej, účastníčky DEU v slovenskom jazyku: „Dva týždne na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa mi veľmi páčili. Každý deň som nedočkavo čakala, aký program pre nás pripravia organizátori. Najviac ma z pripravovaného programu zaujala návšteva na najmodernejšej Slovnaft čerpacej stanici, kde sa nachádzala aj kúpeľňa pre psov, exkurzie v spoločnostiach DeLL, McDonald´s, Orange, v Poštovej banke, Tatra banke, zaujímavé prehliadky boli na letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave i v Prezidentskom paláci. Osobne ma zaujali prednášky o marketingu a účtovníctve, ale aj programovanie v programe scrath. Som rada, že som sa mohla zúčastniť Detskej Ekonomickej univerzity, lebo som získala veľa nových kamarátov a plno zážitkov“.

Dňa 13. júla 2018 sa na pôde Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnilo mimoriadne rokovanie Slovenskej rektorskej konferencie. Okrem iného sa rektori slovenských univerzít vyjadrili k zákonným normám v oblasti vysokého školstva. V tejto súvislosti účastníci rokovania prijali "Vyjadrenie Slovenskej rektorskej konferencie k zákonným normám upravujúcim oblasť vysokého školstva schváleným 19. júna 2018 v Národnej rade Slovenskej republiky".

Dvadsaťdva študentov z krajín EÚ, ale aj Švajčiarska, Ruska, Číny a Turecka sa v Bratislave zúčastnilo na letnej škole Európskej asociácie regionálnych vied (ERSA), ktorá zorganizovala školu už po tridsiaty prvý raz. ERSA je najväčšia akademická organizácia, ktorá združuje výskumníkov a učiteľov v oblasti regionálnych vied, regionálnej ekonómie a politiky. Ako povedal dnes pre agentúru SITA organizátor podujatia Štefan Rehák, Letná škola ERSA sa každé leto koná na inej európskej univerzite. Na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave sa podujatie konalo už po druhý krát. Pripravila ju Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave. Študenti sa počas školy stretli s odborníkmi z prestížnych európskych univerzít a inštitúcií. Letnú školu podporilo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

Deti vo veku 9 – 14 rokov, ktoré už pravidelne začiatok letných prázdnin využívajú aktívne a naplno, sa opäť dočkali otvorenia Detskej ekonomickej univerzity Bratislavskej Business School EU v Bratislave. 44 študentov juniorov DEU si prebralo indexy a začali atraktívny program plný prednášok, exkurzií, workshopov, výletov a športových hier.

Dňa 29.6.2018 ukončili 17 účastníci akreditované špecializované modulárne vzdelávanie pre kontrolórov v samospráve pod názvom „Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu“. Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave tento program už 3-krát organizovala v spolupráci s Úradom vlády SR, Ministerstvom financií SR, Právnickou fakultou Univerzity J. A. Komenského v Bratislave a Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR.

V utorok 19. júna 2018 sa uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie Alumni klubu Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave). EU v Bratislave a jej predchodkyne (Vysoká škola obchodná, Vysoká škola hospodárskych vied, Vysoká škola ekonomická) vychovali od svojho vzniku viac ako 100 000 absolventov.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo podpísal 19. júna 2018 zmluvu o dvojitom diplome medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou národného a svetového hospodárstva v Sofii (UNWE). Zmluva bola podpísaná za prítomnosti Andreja Kisku, prezidenta Slovenskej republiky a Rumena Radeva, prezidenta Bulharskej republiky, ktorý je v dňoch 19. a 20. júna 2018 na oficiálnej návšteve Slovenska.

Podkategórie