1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Krízový štáb EU v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 8. marca 2020, rozhodol, že od pondelka 9. marca 2020 do soboty 21. marca 2020 (vrátane) sa prerušuje výučba na dennom aj externom štúdiu na prvom a druhom stupni štúdia na všetkých pedagogických pracoviskách (Bratislava, Košice, Michalovce, Virt). Pedagogický proces sa uskutoční formou samoštúdia alebo inou vhodnou metódou.

Dňa 3. marca 2020 navštívila Ekonomickú univerzitu v Bratislave mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Rakúskej republiky na Slovensku, J.E. Margit BRUCK-FRIEDRICH, ktorá vystúpila s prednáškou v rámci predmetu Diplomacia v praxi. Vo svojej prezentácii sa sústredila na dôležitosť medzinárodných zoskupení, výzvy, ktorým čelí Európska únia v 21. storočí a taktiež poukázala na význam ekonomickej a kultúrnej spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom.

Študentský tím v zložení Bc. Hercegh Ondrej, Bc. Lin Xinyi,, Bc. Macák Marek, Bc. Vateha Marko David a Ing. Zeman Mário, pod odborným vedením doc. Ing. Jany Kotlebovej, PhD. a doc. Ing. Petra Árendáša, PhD. z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií (Národohospodárska fakulta EU v Bratislave), si aj tento rok zmeral svoje zručnosti na svetovom kole súťaže v obchodovaní RITC 2020, ktoré odborne zastrešuje Rotman School of Management (University of Toronto, Kanada).

Dňa 25. februára 2020 navštívil Ekonomickú univerzitu v Bratislave nový veľvyslanec Cyperskej republiky na Slovensku, J.E. p. Nicos P. NICOLAOU, ktorý vystúpil s prednáškou v rámci predmetu Diplomacia v praxi. Vo svojej prezentácii sa sústredil nielen na históriu a medzinárodnú pozíciu svojej krajiny, ale tiež na aktuálnu situáciu v oblasti Stredozemného mora.

18. februára 2020 otvoril XXVII. edíciu predmetu Diplomacia v praxi na Ekonomickej univerzite v Bratislave mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska J.E. pán Andrew GARTH. Témou série prednášok letného semestra 2019/2020 je aktuálne ekonomické a politické dianie v Európe.

Ekonomická univerzita v Bratislave privítala 135 študentov z 22 krajín sveta, ktorí prišli študovať v letnom semestri akademického roka 2019/2020. Medzi krajiny s najpočetnejším zastúpením patrí Francúzsko, Španielsko a Nemecko. Na univerzite absolvujú študijný pobyt aj študenti z USA či Mexika v rámci bilaterálnej spolupráce a v rámci programu Erasmus+ medzinárodná kreditová mobilita aj študenti z Albánska i Ukrajiny.

Slávnostným poklepaním základného kameňa sa dnes na Ekonomickej univerzite v Bratislave oficiálne začala výstavba viacúčelovej športovej haly. Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo, spoločne s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR Martinou Lubyovou a prezidentom Slovenskej asociácie univerzitného športu Júliusom Dubovským, poklepali základný kameň a odštartovali výstavbu športovej haly v areáli univerzity v Petržalke.