Dňa 21. novembra 2017 bol hosťom predmetu Diplomacia v praxi veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku J.E. pán Lin LIN. Pred prednáškou sa stretol s prorektorom pre medzinárodné vzťahy Borisom Mattošom a prodekankou pre zahraničné vzťahy FPM Janou Blštákovou.

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci so Sopronskou univerzitou a jej Ekonomickou fakultou Alexandra Lamfalussyho, s podporou Alexandre Lamfalussy Central European Financial Free University organizuje dňa 22. novembra 2017 o 17. hod. diskusný okrúhly stôl, ktorého témou je kríza v talianskom bankovom systéme a eurozóne.

Dňa 14.11.2017 sa uskutočnilo rokovanie s delegáciou z Faculty of Economics and Business Administration z Frankfurtu etablovanej na Goethe-Universität vo Frankfurte nad Mohanom. Univerzita vznikla v roku 1914, má takmer 50-tisíc študentov, 3400 akademických pracovníkov a 16 fakúlt.

V Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave si v pondelok 6. novembra 2017 prevzalo 36 absolventov doktorandského štúdia fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave za prítomnosti rektora EU v Bratislave prof. Daňa, prorektorky pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave doc. Čiderovej a dekanov fakúlt EU v Bratislave diplomy o udelení titulu philosophiae doctor z rúk prof. Siváka, prorektora pre rozvoj a štatutárneho zástupcu rektora EU v Bratislave.

Ekonomický ústav SAV a Ústav ekonómie a manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave si Vás srdečne dovoľujú pozvať na konferenciu k prezentácii vedeckej monografie “VÝVOJ A PERSPEKTÍVY SVETOVEJ EKONOMIKY: Krehký posun z oblasti rizika do rastovej trajektórie”, ktorá sa uskutoční 23. 11. 2017 v priestoroch Spoločenskej miestnosti V2 v budove rektorátu EUBA.

Dňa 8.11. 2017 sme mali v rámci predmetu Corporate Responsibility in Pratice opätovne možnosť  privítať  zaujímavú hostku, tentokrát pani Michaelu Ibošovú, koordinátorku pre zodpovedné podnikanie (CSR) v spoločnosti TESCO STORES SR, a. s.

Veľvyslanec Japonska na Slovensku, J. E. pán Jun Shimmi, vystúpil dňa 7.11.2017 s prednáškou na tému „Japonsko - Európska únia – strategické partnerstvo“ v rámci celouniverzitného predmetu Diplomacia v praxi.

Ekonomická univerzita v Bratislave úspešne zahájila Týždeň udržateľnosti od 6. 11. 2017 a v rámci viacerých atraktívnych pondelkových podujatí zrealizovala Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave v spolupráci s viacerými partnermi z podnikovej praxe (COOP Jednota Slovensko, Volkswagen Slovakia, Adient, Slovenská Sporiteľňa a projekt SUSY) medzinárodný FESTIVAL UDRŽATEĽNOSTI 2017.