Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, Ferdinand DAŇO, prijal dňa 22. októbra 2018 delegáciu z Kyjevskej národnej ekonomickej univerzity Vadyma Hetmana (KNEU) na čele s rektorom tejto univerzity prof. Dmytrom LUKIANENKOM. Členmi ukrajinskej univerzitnej delegácie boli aj prof. Viktor CHUZHYKOV, prorektor pre medzinárodné vzťahy, prof. Liubov LUKIANENKO, profesorka na katedre medzinárodného účtovníctva a auditu a Roksoliana LIUBACHIVSKA – riaditeľka Centra pre medzinárodnú akademickú mobilitu.

Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave mali opäť možnosť odštartovať svoju kariéru priamo na pôde svojej alma mater. V dňoch 16. a 17. októbra 2018 sa konal ďalší úspešný ročník veľtrhu práce a kariérneho poradenstva Kariérna cesta. Vestibul univerzity zaplnili TOP zamestnávatelia z národných aj nadnárodných spoločností a organizácií, ktoré ponúkali študentom sprostredkovanie pracovných príležitosti, rôznych stáži, brigád či študijných pobytov.

Dňa 16. októbra 2018 sa na EU v Bratislave uskutočnila ďalšia zaujímavá prednáška v rámci predmetu Diplomacia v praxi s veľvyslankyňou Nového Zélandu J.E. p. Nicole ROBERTON. Sídlom veľvyslanectva je Viedeň a veľvyslankyňa Roberton je akreditovaná s teritoriálnou pôsobnosťou pre Slovensko, Slovinsko, Rakúsko, Maďarsko a medzinárodné organizácie so sídlom v Rakúsku. Veľvyslankyňu pred prednáškou v zastúpení rektora EU v Bratislave Ferdinanda DAŇA prijal prorektor pre medzinárodné vzťahy, Boris Mattoš.

V utorok 9.10.2018 o 15:30 sa konal druhý ročník Univerzitného behu s názvom Unibeh EUBA. Celé podujatie slávnostne otvoril doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD., prorektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, PaedDr. Viktor Škultéty z Centra telesnej výchovy a športu a Bc. Darina Capiaková, viceprezidentka Študentského parlamentu EU v BA. Beh odštartovala Michaela Balcová, zlatá paralympionička v tímovej športovej disciplíne boccia z XV. letných paralympijských hier v Riu 2016.

Voľby kandidáta na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“) na funkčné obdobie od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2023 v zmysle čl. 16 bodov 1 a 2 Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave vyhlásil Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS EU v Bratislave“) na svojom zasadnutí dňa 12. 04. 2018. Volebná komisia na voľbu kandidáta na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „volebná komisia“) bola zvolená na zasadnutí AS EU v Bratislave dňa 10. 05. 2018. Volebná komisia organizuje a zabezpečuje voľby.

Ekonomická univerzita v Bratislave udelí dňa 16. októbra 2018 titul doctor honoris causa EU v Bratislave Univ.Doz. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreasovi Wörgötterovi, profesorovi na Technickej univerzite vo Viedni, ako ocenenie medzinárodne rešpektovanej osobnosti akademického života a tiež ako jednému z najlepších zahraničných znalcov ekonomiky SR od začiatku transformácie až po súčasnosť.

V týždni 15. - 19. októbra 2018 privíta Ekonomická univerzita v Bratislave zástupcov zo 17 zahraničných univerzít z viacerých európskych i mimoeurópskych krajín v rámci 7. edície Medzinárodného týždňa. Podujatie otvorí rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. Ferdinand Daňo a veľvyslanec Japonska na Slovensku, J.E. pán Jun Shimmi, ktorý udelil nad týmto podujatím záštitu. EU v Bratislave organizuje 7. edíciu Medzinárodného týždňa s podporou programu Erasmus+.

V zastúpení rektora EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. prijala prorektorka pre manažovanie akademických projektov doc. Ing. Jana Péliová, PhD. Profesora Francoisa Vellasa, prezidenta AIUTA Medzinárodnej Asociácie Univerzít tretieho veku, riaditeľa Univerzity tretieho veku v Toulouse vo Francúzsku a profesora Medzinárodnej ekonómie na univerzite v Toulouse vo Francúzsku.