Profesijne orientovaný študijný program sociálny manažment a ľudské zdroje je jedinečný svojho druhu, vytvorený podľa požiadaviek praxe. Odbornou praxou ponúka možnosť získať komplex profesijných kompetencií v oblasti sociálneho manažmentu a ľudských zdrojov. 

Absolvent bude schopný kriticky myslieť a navrhovať riešenia v oblasti ekonomických, spoločenských a environmentálnych výziev.

 

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium sociálneho manažmentu a ľudských zdrojov Ti dá všetko, čo potrebuješ:

 • absolvuješ celý semester praxe u našich partnerov,
 • staneš sa súčasťou inovátorskej komunity, ktorá ti pomôže realizovať tvoje nápady,
 • mentoring odborníkov z rôznych oblastí počas celého štúdia,
 • riešiš konkrétne projekty zamerané na aktuálne sociálno-ekonomické výzvy,
 • získaš lepšiu štartovaciu pozíciu na trhu práce,
 • rozvíjaš svoj potenciál a prinášaš spoločenskú zmenu.

 

Študijný plán programu sociálny manažment a ľudské zdroje

Informačný leták programu sociálny manažment a ľudské zdroje

 

Dôležité termíny

 • podanie prihlášky na profesijne orientovaný študijný program v slovenskom jazyku: od 21. mája 2024 do 31. júla 2024,
 • termín konania prijímacej skúšky: 22. august 2024 o 10:00.

K prihláške na 1. stupeň nepotrebujete žiadne prílohy a potvrdenia (zo strednej školy, od lekára), ani nahrávať známky zo strednej školy.

Ak ste v prihláške niečo nevyplnili, resp. sa pomýlili, stačí sa ozvať na: marta.hytkova@euba.sk, ktorá Vám Vašu prihlášku odblokuje a Vy si ju opravíte.

 

Poplatky za prijímacie konanie

 • prihláška na štandardné študijné programy: 40 EUR

 

Prijímacie konanie

Obsahová náplň písomných testov prijímacej skúšky na bakalárske štúdium pre všetky študijné programy:

 • všeobecné študijné predpoklady,
 • jeden cudzí jazyk podľa výberu uchádzača (anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, taliansky a ruský jazyk).

 

TIP pre uchádzačov

Robil/a si počas strednej školy niečo výnimočné? Chceme Ťa a to bez prijímacích skúšok! Stačí ak si absolvoval/a niektorú z týchto súťaží a podujatí:

 • Účasť na celoslovenskom kole odbornej, resp. ekonomicky zameranej súťaže v akademických rokoch 2020/2021 - 2023/2024, organizovanej s celoslovenskou pôsobnosťou pre žiakov stredných škôl, napríklad: Ekonomická olympiáda, Olympiáda mladý účtovník a Matematická olympiáda, konaných do 30.4.2024,
 • absolvovanie celoslovenského kola v rámci celoslovenskej súťaže pre žiakov stredných škôl ak súťaž organizovala niektorá z fakúlt EU v Bratislave.

 

Podaj si prihlášku

 

Sociálny manažment a ľudské zdroje