V pondelok 8. júla 2024 za prítomnosti veľvyslankyne Španielska, J. E. pani Lorey Arribalzaga Ceballos, podpísali rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, Ferdinand Daňo a obchodný atašé na španielskom veľvyslanectve v Bratislave, Fermín López, Memorandum o porozumení medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a ICEX España Exportación e Inversiones.

Na základe tohto memoranda sa bude od akademického roka 2024/2025 na Ekonomickej univerzite v Bratislave ponúkať kurz obchodnej španielčiny. Tento špecializovaný kurz bude otvorený pre všetkých študentov univerzity a budú ho vyučovať výlučne španielski odborníci a profesionáli z oblasti obchodu. Budú medzi nimi zástupcovia veľvyslanectva, španielskych spoločností na Slovensku, zástupcovia Španielskej obchodnej komory a ďalší odborníci.

Ako zdôraznila veľvyslankyňa, podpísanie tejto dohody predstavuje významný míľnik a prispieva k výraznému napredovaniu v ovládaní španielčiny pre podnikateľov, čo umožní podporiť obchodné väzby a spoluprácu španielskych spoločností so sídlom na Slovensku, ako aj posilnenie bilaterálnych hospodárskych vzťahov.

„Tento krok predstavuje významný prínos pre internacionalizáciu vzdelávania na Ekonomickej univerzite v Bratislave a posilňuje spoluprácu medzi Slovenskom a Španielskom v oblasti odborného jazykového vzdelávania“, uviedol rektor Ferdinand Daňo.

Podpis memoranda o porozumení medzi EU v Bratislave a ICEX Spain Trade and Investment

Podpis memoranda o porozumení medzi EU v Bratislave a ICEX Spain Trade and Investment

Podpis memoranda o porozumení medzi EU v Bratislave a ICEX Spain Trade and Investment

Podpis memoranda o porozumení medzi EU v Bratislave a ICEX Spain Trade and Investment

Podpis memoranda o porozumení medzi EU v Bratislave a ICEX Spain Trade and Investment