Projekt OpenmusE, ktorý je financovaný Európskou úniou v rámci grantovej schémy Horizont Európa, predstavuje významnú spoluprácu medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a ďalšími 14 podnikateľskými a akademickými partnermi z celej Európy. Tento ambiciózny projekt, ktorý začal v roku 2023, dosiahol významný pokrok v dosahovaní svojich cieľov a veľmi dôležitý míľnik.

V piatok 21. júna 2024 sa uskutočnil na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave hodnotiaci meeting projektu OpenMusE za účasti zástupkyne Európskej komisie Melpomeni Vyzika a dvoch hodnotiteliek Carola Boehm (Staffordshire University) a Nanette Nielsen (University of Oslo). Vzácnych hostí a výskumných partnerov privítala pani dekanka Fakulty podnikového manažmentu – doc. Ing. Anita Romanová, PhD. V rámci stretnutia prešlo hodnotením 7 pracovných balíkov. Projektové výstupy, ktoré boli prezentované počas hodnotiaceho mítingu, prešli hodnotením úspešne.

Projekt OpenmusE tak aj naďalej napĺňa svoje poslanie a prináša významné inovácie do hudobného a kultúrneho prostredia Európy.

Úspešný hodnotiaci meeting projektu OpenmusE s účasťou Európskej komisie

Úspešný hodnotiaci meeting projektu OpenmusE s účasťou Európskej komisie

Úspešný hodnotiaci meeting projektu OpenmusE s účasťou Európskej komisie

Úspešný hodnotiaci meeting projektu OpenmusE s účasťou Európskej komisie