Dvadsaťdva študentov z krajín EÚ, ale aj Švajčiarska, Ruska, Číny a Turecka sa v Bratislave zúčastnilo na letnej škole Európskej asociácie regionálnych vied (ERSA), ktorá zorganizovala školu už po tridsiaty prvý raz. ERSA je najväčšia akademická organizácia, ktorá združuje výskumníkov a učiteľov v oblasti regionálnych vied, regionálnej ekonómie a politiky. Ako povedal dnes pre agentúru SITA organizátor podujatia Štefan Rehák, Letná škola ERSA sa každé leto koná na inej európskej univerzite. Na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave sa podujatie konalo už po druhý krát. Pripravila ju Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave. Študenti sa počas školy stretli s odborníkmi z prestížnych európskych univerzít a inštitúcií. Letnú školu podporilo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

Deti vo veku 9 – 14 rokov, ktoré už pravidelne začiatok letných prázdnin využívajú aktívne a naplno, sa opäť dočkali otvorenia Detskej ekonomickej univerzity Bratislavskej Business School EU v Bratislave. 44 študentov juniorov DEU si prebralo indexy a začali atraktívny program plný prednášok, exkurzií, workshopov, výletov a športových hier.

Dňa 29.6.2018 ukončili 17 účastníci akreditované špecializované modulárne vzdelávanie pre kontrolórov v samospráve pod názvom „Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu“. Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave tento program už 3-krát organizovala v spolupráci s Úradom vlády SR, Ministerstvom financií SR, Právnickou fakultou Univerzity J. A. Komenského v Bratislave a Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR.

V utorok 19. júna 2018 sa uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie Alumni klubu Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave). EU v Bratislave a jej predchodkyne (Vysoká škola obchodná, Vysoká škola hospodárskych vied, Vysoká škola ekonomická) vychovali od svojho vzniku viac ako 100 000 absolventov.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo podpísal 19. júna 2018 zmluvu o dvojitom diplome medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou národného a svetového hospodárstva v Sofii (UNWE). Zmluva bola podpísaná za prítomnosti Andreja Kisku, prezidenta Slovenskej republiky a Rumena Radeva, prezidenta Bulharskej republiky, ktorý je v dňoch 19. a 20. júna 2018 na oficiálnej návšteve Slovenska.

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Európskou asociáciou regionálnej vedy (ERSA) srdečne pozýva doktorandov a mladých výskumných pracovníkov na 31.ročník letnej školy ERSA, ktorý sa bude konať 1.-8.júla 2018 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rámci ústrednej témy letnej školy „Regional Policy Analysis and Planning - Evaluation Theory and Practice“ budú vedené diskusie k najnovším poznatkom v teórii regionálnej politiky, jej implementácii a hodnoteniu. Pre viac informácií navštívte prosím web stránku letnej školy.

sú absolventi Univerzity tretieho veku Bratislavskej Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave. V stredu, 13. júna 2018, sa uskutočnila slávnostná promócia 21 absolventov UTV v programe Medzinárodný cestovný ruch a klient a v ročnom programe Sám sebe manažérom – osobné a rodinné financie.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand DAŇO podpísal dňa 7. júna 2018 v Šanghaji  memorandum o porozumení so Shanghai University of International Business and Economics (SUIBE). Delegáciu EU v Bratislave prijal prezident SUIBE, prof. Guohong ZHU. Na stretnutí boli prítomní Nannan ZOU, riaditeľka oddelenia medzinárodnej spolupráce, Lingjie DAI, zástupkyňa oddelenia medzinárodnej spolupráce a prof. Che CHUNLI, ktorá sa vo svojej pedagogickej a výskumnej činnosti zameriava na región strednej a východnej Európy a v minulosti už spolupracovala s viacerými pedagógmi EU v Bratislave. Predmetom pracovného rokovania boli možnosti vzájomnej spolupráce. SUIBE ponúka viaceré spoločné študijné programy s univerzitami v Austrálii, Veľkej Británii, Kanade a Nemecku a podieľa sa na viacerých významných výskumných projektoch. Obidve strany zdôraznili, že potenciál spolupráce je veľký, keďže štruktúra oboch inštitúcií je veľmi podobná.

Na akademickej pôde Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach (PHF EU v Košiciach) sa uskutočnil v poradí 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom MARKETING MANAŽMENT, OBCHOD, FINANČNÉ A SOCIÁLNE ASPEKTY PODNIKANIA (MTS 2018) v dňoch 17. – 18. 05. 2018 a dňa 19. 05. 2018 v Užhorode na Ukrajine v priestoroch partnerskej Ekonomickej fakulty Užhorodskej národnej univerzity.

Podkategórie