V dňoch 17. – 19. júna 2019 sa na pôde EU v Bratislave uskutočnilo výročné zasadnutie Konzorcia pre medzinárodné dvojité diplomy - CIDD. S úvodným príhovorom vystúpil rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo, ktorý vyzdvihol význam konzorcia a aktivity univerzity v oblasti dvojitých diplomov. Medzinárodnú spoluprácu prítomným delegátom predstavil Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy.

Vyše 20 ukrajinských stredoškolákov v predposlednom ročníku štúdia z Charkova navštívila 14. júna 2019 EU v Bratislave. Každý zo študentov je víťazom jednej alebo niekoľkých predmetových olympiád , mnohí sú členmi Malej akadémie vied Ukrajiny. Študenti počas týždňa navštívili viaceré univerzity na Slovensku, kde sa oboznámili so systémom vysokoškolského štúdia. Predmetom návštevy na EU v Bratislave bola prezentácia univerzity, diskusia so zástupcami univerzity o možnostiach štúdia a prehliadka univerzitného kampusu. V mene rektora hostí prijal Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy.

17 zástupcov Ekonomickej univerzity v Bratislave sa v dňoch 7. a 8. júna 2019 zúčastnilo dobrovoľníckej akcie organizovanej v rámci 13-teho ročníka projektu Naše mesto - Dni dobrovoľníctva Nadácie Pontis. Atraktívna akcia splnila nielen svoju primárnu misiu pomôcť v našom prípade revitalizácii environmentu v Petržalke, ale tiež po stránke výchovnej a edukačnej, keďže bola vzorom pre zúčastnených žiakov, škôlkarov a ich rodičov, učiteľov, manažmenty škôl, a čo naviac - personifikovala aj svoju diseminačnú celospoločenskú rolu, keďže sa realizovala v blízkom okolí Ekonomickej univerzity. Dobrovoľnícke aktivity oboch dní prebiehali v exteriéroch Petržalky, v lokalitách plných zelene a vysokej koncentrácie obyvateľov všetkých diverzitných kategórií.

Milí študenti - absolventi, podporte opäť aj tento rok myšlienku zdravšej a krajšej univerzity. EU v Bratislave ponúka absolventom možnosť zasadiť si na pamiatku svoj Strom kariéry - Strom absolventov. Môžete sa pri ňom každoročne stretávať, spomínať a posedieť si so svojimi bývalými spolužiakmi. Univerzita vás vždy rada privíta.

Skupina študentov Univerzity tretieho veku (ďalej len UTV) BBS Ekonomickej univerzity v Bratislave sa v uplynulých dňoch zúčastnila študijnej cesty do Číny, ktorej súčasťou bola svetová konferencia a svetový kongres o turizme seniorov v čínskych mestách Wuhan a Yantai organizované svetovou organizáciou UTV AIUTA v spolupráci s čínskou organizáciou univerzít tretieho veku provincie Shandong.

V dňoch 29.5. - 2.6. 2019 bude Bratislava zaplavená stovkami polyglotov z celého sveta, ktorí merajú cestu do nášho hlavného mesta, aby sa mohli zúčastniť Stretnutia Polyglotov (po ang. Polyglot Gathering). Stretnutie sa už po tretíkrát bude konať na Ekonomickej univerzite v Bratislave a v tomto roku sa na ňom zúčastní už viac ako 600 obdivuhodných ľudí z viac ako 60 krajín sveta.

Inštitút Ronalda Coase’a, nazvaný na počesť nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu a protagonistu novej inštitucionálnej ekonómie, bol založený v roku 2000 v USA s cieľom lepšieho chápania formálnych a neformálnych inštitúcií – zákonov, pravidiel a noriem – ktoré riadia hospodárstvo a ovplyvňujú transakčné náklady. Ich dôkladná analýza pomáha zvyšovať efektivitu hospodárstiev a celkový blahobyt. V správnej rade inštitútu sa vystriedalo niekoľko nositeľov Nobelovej ceny (okrem Ronalda Coase’a tiež Douglass North, Ken Arrow, Elinor Ostrom a v súčasnosti Roger Myerson) a poprední svetoví ekonómovia a protagonisti instucionálnej ekonómie.