Nebaví ťa len sedieť počas voľných dní na internáte? Rozhodol si sa, že je načase naštartovať tvoju budúcu kariéru? Alebo si jeden z tých, ktorých omrzela súčasná práca a hľadáš si niečo nové?

Dňa 25. septembra 2018 navštívil Ekonomickú univerzitu v Bratislave mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike J.E. Jun SHIMMI, ktorý otvoril 24. edíciu dvojsemestrálneho prednáškového cyklu Diplomacia v praxi. Nosnou témou zimného semestra je ekonomická diplomacia štátov Ázie a Tichomoria. Veľvyslanec Shimmi poukázal vo svojej prezentácii na neustále zmeny, ktorým musí spoločnosť čeliť v 21. storočí a definoval nové trendy v globálnej ekonomike. V diskusii odpovedal na viaceré otázky študentov.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. a veľvyslanec Indickej republiky v Bratislave J. E. pán Harsh Kumar Jain pozývajú študentov a zamestnancov na oslavu 149. výročia narodenia Mahátmu Gándhího a Medzinárodného dňa nenásilia v utorok, 2. októbra 2018 o 11:00 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave

Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo prijal dňa 24. septembra 2018 mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Indie na Slovensku, J.E. p. Harsha Kumara JAINA. O medzinárodnej spolupráci hosťa informoval Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy. Veľvyslanec Jain vyjadril podporu pre rozšírenie a posilnenie partnerstva s univerzitami v Indii.

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci so združením Edukácia@Internet a Slovenskou esperantskou federáciou organizuje prvý medzinárodný jazykový festival na Slovensku pod názvom „LingvaFest’ 2018“, ktorý sa bude konať už koncom septembra v Bratislave! V dňoch 28. a 29.9. v čase od 9:00 do 18:00 sa na EU v Bratislave budú jazyky skloňovať vo všetkých pádoch a to nie len po slovensky.

Ekonomická univerzita v Bratislave (EU v Bratislave) 17. septembra 2018 slávnostne otvorila akademický rok 2018/2019. Rektor univerzity Ferdinand Daňo privítal študentov a zamestnancov univerzity konštatovaním: „Je po prázdninách, po dovolenkách, je nám ľúto, že leto končí a s ním aj zaslúžený oddych a čaká nás 10 mesiacov práce a štúdia, 10 mesiacov, počas ktorých sa sústredíme na plnenie povinností vyplývajúcich tak z našej pracovnej náplne, ako aj povinností spojených so štúdiom.“

Veríte v zázraky? Väčšina z Vás určite odpovie záporne, no verte či neverte, nám sa jeden podaril. Posúďte sami. Študovali sme na Vysokej škole ekonomickej, Fakulte riadenia, odbore Ekonomicko-matematické výpočty. Promovali sme v roku 1978 a sme prvými absolventami skráteného štúdia - namiesto päť rokov sme študovali len štyri, vlastne štyri a pol, pretože promócie sme mali v neobvyklom čase – v októbri. (13. októbra 2018 uplynie presne 40 rokov od tejto pre nás významnej udalosti). Dostali sme diplomy a každý z nás šiel svojou cestou.

Ekonomická univerzita v Bratislave svojich študentov každoročne vysiela okrem študijných pobytov aj na praktické stáže Erasmus+. Študenti tak majú možnosť prepojiť teoretické vedomosti a praktické zručnosti, zlepšiť si jazykových schopnosti a získať neoceniteľné pracovné skúsenosti v zahraničí. Tie im potom dávajú konkurenčnú výhodu pri hľadaní zamestnania po ukončení školy.

Ekonomická univerzita v Bratislave (EU v Bratislave) a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (FR SR) podpísali 6. septembra 2018 memorandum o porozumení a spolupráci pri štúdiu, vzdelávaní a vedeckovýskumnej činnosti. Memorandum podpísali rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo a prezident Finančného riaditeľstva SR František Imrecze.

Podkategórie