Tím študentov študijného programu bankovníctvo Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave pod vedením doc. Ing. Jany Kotlebovej, PhD., doc. Ing. Petra Árendáša, PhD. a Ing. M. Širaňovej, MA, PhD. z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií opätovne overoval svoje schopnosti na medzinárodnej súťaži Rotman European Trading Competition (RETC 2018), tentokrát v Ríme v dňoch 23. – 25. augusta 2018.

Každoročne si vedenie Ekonomickej univerzity v Bratislave spolu so Študentským parlamentom Ekonomickej univerzity pripomína pamiatku svojich ôsmich študentov, ktorí padli v Slovenskom národnom povstaní a in memoriam im bol udelený titul Ing. 28. augusta 2018 sa prišli pokloniť ich pamiatke za vedenie univerzity prorektorka pre manažovanie akademických projektov Jana Peliová a prorektor pre medzinárodné vzťahy Boris Mattoš, za študentov členovia Študentského parlamentu EU v Bratislave Darina Capiaková (viceprezidentka ŠP EU a predsedníčka ŠP NHF), Viktória Jakubovičová (predsedníčka ŠP FPM) a Tomáš Mazán (podpredseda ŠP NHF).

Workshop je určený doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom zaoberajúcim sa analýzou formálnych a neformálnych ekonomických inštitúcii. Poskytuje možnosti zdokonalenia sa v prezentácii vlastného výskumu a konzultácie s poprednými svetovými odborníkmi. Inštitút ponúka štipendiá pokrývajúce účasť na workshope. Deadline na podávanie prihlášok je 1. september.

BRATISLAVA. Rektorky a rektori slovenských vysokých škôl si v týchto dňoch pripomínajú 50 rokov od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Udalosť, ktorá zastavila demokratizáciu českej a slovenskej spoločnosti, mala tragický vplyv nielen na politický, spoločenský, akademický a kultúrny život, ale aj súkromný život jednotlivcov žijúcich v Československu na ďalších 21 rokov.

Dňa 14. augusta 2018 navštívila Ekonomickú univerzitu v Bratislave delegácia z National Institute of Development Administration (NIDA) Bangkok pod vedením viceprezidenta univerzity Kasemsarna Chotchakornpanta.

Ekonomická univerzita v Bratislave uzavrela 20. augusta 2018 Dohodu o spolupráci so Zborom väzenskej a justičnej stráže. Zbor neustále vyvíja aktivity pri hľadaní možností spolupráce s vysokými školami na Slovensku. Dohodu podpísal rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. a generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže gen. Ing. Milan Ivan.

V dňoch 9. júla – 3. augusta 2018 sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave konal už 14. ročník medzinárodne etablovaného programu letnej školy pre mexických študentov z partnerskej univerzity Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Mexiko. Program letnej školy otvoril a študentov na pôde univerzity privítal Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy.

Medzinárodný týždeň Ekonomickej univerzity v Bratislave bol na celoslovenskom inštruktážnom seminári pre koordinátorov programu Erasmus+ na vysokých školách ocenený ako príklad dobrej praxe. Odborný seminár organizovala Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) a konal sa v dňoch 25. – 26. júna 2018 na Univerzite J. Selyeho v Komárne.

Dňa 20. júla 2018 úspešne ukončilo promóciou prevzatím si diplomu s udelením titulu „inžinier – junior“ 19 prítomných absolventov 2. ročníka DEU v anglickom jazyku. V rámci slávnostného príhovoru sa najmladším študentom univerzity prihovoril Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave. Absolventom DEU sa štruktúra a obsah celého týždenného programu veľmi páčili, ale nechýbalo i konštatovanie, že ich prítomnosť na univerzite mala pozitívny dopad na zdokonalenie sa v anglickom jazyku. Všetci účastníci sa zhodli, že v absolvovanom programe nezaznamenali žiadne slabé miesto. Spomedzi všetkých pripravených aktivít si absolutórium zaslúžili exkurzie a workshopy v spoločnostiach „AT&T“ a „PROFESIA“ – Profesie budúcnosti.

Nezávislá komisia zložená zo zahraničných odborníkov vybrala víťazné publikácie za rok 2017 na ocenenie Cenou EU v Bratislave za publikačnú činnosť. V kategórii vysokoškolská učebnica cenu získava Ing. Michal Páleš, PhD. za Jazyk R v aktuárskych analýzach z vydavateľstva EKONÓM. Kolektív autorov pod vedením Ing. Zuzany Brokešovej, PhD. získava cenu v kategórii články v domácich a zahraničných časopisoch za článok Comparing a risky choice in the field and across lab procedures opublikovaný v časopise Journal of Economic Psychology. Slávnostné ocenenie víťazov sa uskutoční počas slávnostného otvorenia akademického roku 2018/2019.

Dňa 13. júla 2018 si po absolvovaní dvojtýždňového programu 6. ročníka Detskej Ekonomickej univerzity prevzalo 44 jej účastníkov diplomy osvedčujúce status úspešného aj s udelením titulu „inžinier – junior“. To, že program bol zaujímavý a atraktívny, dokumentuje aj vyjadrenie 10. ročnej Ninky Prejsovej, účastníčky DEU v slovenskom jazyku: „Dva týždne na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa mi veľmi páčili. Každý deň som nedočkavo čakala, aký program pre nás pripravia organizátori. Najviac ma z pripravovaného programu zaujala návšteva na najmodernejšej Slovnaft čerpacej stanici, kde sa nachádzala aj kúpeľňa pre psov, exkurzie v spoločnostiach DeLL, McDonald´s, Orange, v Poštovej banke, Tatra banke, zaujímavé prehliadky boli na letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave i v Prezidentskom paláci. Osobne ma zaujali prednášky o marketingu a účtovníctve, ale aj programovanie v programe scrath. Som rada, že som sa mohla zúčastniť Detskej Ekonomickej univerzity, lebo som získala veľa nových kamarátov a plno zážitkov“.

Dňa 13. júla 2018 sa na pôde Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnilo mimoriadne rokovanie Slovenskej rektorskej konferencie. Okrem iného sa rektori slovenských univerzít vyjadrili k zákonným normám v oblasti vysokého školstva. V tejto súvislosti účastníci rokovania prijali "Vyjadrenie Slovenskej rektorskej konferencie k zákonným normám upravujúcim oblasť vysokého školstva schváleným 19. júna 2018 v Národnej rade Slovenskej republiky".

Podkategórie