Univerzita tretieho veku Bratislavskej Business School pripravila v spolupráci so združením STÁLE DOBRÍ adventné stretnutie s poprednou etnologičkou PhDr. Katarínou Nádaskou, PhD. Vo sviatočnej atmosfére sa ponoríme do rozprávania o zvykoch a tradíciách, z ktorých mnohé sú dodnes živé v rodinách vo všetkých kútoch Slovenska. Stretneme sa 13.12.2018 o 16,00 v Spoločenskej miestnosti V2 (budova rektorátu Ekonomickej univerzity v Bratislave). Vstup je voľný. Všetci sú srdečne vítaní.

Tohtoročná konferencia UNINFOS sa bude po rokoch konať v Bratislave v dňoch 12. 12. 2018 - 14. 12. 2018. Využite túto príležitosť na získanie najnovších trendov a informácií v oblasti IKT pre vysoké školy.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František RUŽIČKA otvoril 28. novembra 2018 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave výstavu „100 rokov slovenskej diplomacie“ pripravenú Odborom kultúrnej diplomacie rezortu zahraničia v spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied. Výstava je inštalovaná v Spoločenskej miestnosti V2 a dopĺňajú ju fotografie veľvyslancov a zástupcov diplomatického zboru, ktorí boli hosťami 22. a 23. edície predmetu Diplomacia v praxi v minulom akademickom roku.

Dňa 27. novembra 2018 navštívil Ekonomickú univerzitu v Bratislave Chargé d´Affaires a ministerský radca veľvyslanectva Thajského kráľovstva, pán Bolbongse VANGPHAEN, ktorý bol prednášajúcim na predmete Diplomacia v praxi. Sídlom thajského veľvyslanectva je Viedeň s teritoriálnou pôsobnosťou aj pre medzinárodné organizácie so sídlom v Rakúsku.

Študenti Obchodnej fakulty EU v Bratislave aj tento rok organizujú tradičné podujatie v predvianočnom čase – Vianočnú univerzitu v tradičnom štýle - Regionfest, ktorý sa bude konať 5. 12. 2018 (streda) od 10,00 do 17,00 vo vestibule V1. Na festivale nájdete stánky značiek regionálnych produktov, tradičné produkty z regiónov Slovenska, remeselníkov a ukážky ich práce, ale aj lokálnych výrobcov.

Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied a Ústav ekonómie a manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave si Vás srdečne dovoľujú pozvať na konferenciu k prezentácii vedeckej monografie “VÝVOJ A PERSPEKTÍVY SVETOVEJ EKONOMIKY: Pozitívny výhľad a hroziaca obchodná vojna”, ktorá sa uskutoční 29. 11. 2018 v priestoroch Spoločenskej miestnosti II v budove rektorátu EUBA.

Akreditované špecializované modulárne vzdelávanie pre kontrolórov v samospráve pokračuje od 13.12.2018 programom pre hlavných kontrolórov „Výkon funkcie hlavného kontrolóra vo verejnej správe“. Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave organizuje vzdelávanie pre kontrolórov v samospráve v spolupráci s Úradom vlády SR, Ministerstvom financií SR, Právnickou fakultou Univerzity J. A. Komenského v Bratislave, Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími stavovskými organizáciami.

Čítať ďalej...

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva udelil rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo na návrh dekanov jednotlivých fakúlt motivačné štipendium Ekonomickej univerzity v Bratislave za dosahovanie vynikajúcich výsledkov v oblasti štúdia a za vynikajúce výsledky v oblasti športu.

Podkategórie