Nezávislá komisia zložená zo zahraničných odborníkov vybrala víťazné publikácie za rok 2018 na ocenenie Cenou EU v Bratislave za publikačnú činnosť. V kategórii vysokoškolská učebnica cenu získavajú Michal Páleš a Vladimír Mucha za Teória pravdepodobnosti pre ekonómov s podporou jazyka R.

Od 8. júla do 2. augusta 2019 na Ekonomickej univerzite v Bratislave prebieha už 15. ročník letných škôl Doing Business a Marketing pre študentov z Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (TEC Monterrey), jednej z najvýznamnejších univerzít v Latinskej Ameriky. V tomto roku sa ich zúčastnilo 82 frekventantov.

15. júla 2019 otvorila Ekonomická univerzita v Bratislave svoje brány už 3. ročníku Detskej ekonomickej univerzity v anglickom jazyku. 39 bilingválnych detí si prevzalo Výkazy o štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a absolvovalo prvú prednášku z marketingu, ktorú viedol Ing. Jozef Orgonáš, PhD. Čerství študenti nasledujú 52 študentov-juniorov, teraz už absolventov DEU 2019 v slovenskom jazyku, ktorí si prevzali diplomy pár dní pred nimi. Čaká ich týždeň podnetného programu v špičkových spoločnostiach a vedúcich inštitúciách SR, ukončený slávnostnou promóciou s odovzdávaním diplomov.

Slávnostnou promóciou ukončilo v piatok 12. júla 2019 52 študentov Detskej ekonomickej univerzity svoje štúdium na letnej škole pre šikovné deti. Už po siedmy raz sme sa stretli a udelili absolventom štúdia diplom a titul inžinier junior za prítomnosti rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a auditória pozostávajúceho z hrdých rodičov. Počas dvoch týždňov bohatého programu navštívili top spoločnosti na Slovensku a popredné inštitúcie štátnej správy. Ďakujeme partnerom DEU ako aj rodičom a študentom a tešíme sa na stretnutie v budúcom ročníku DEU 2020.

V dňoch 8. júla – 2. augusta 2019 sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave koná už 15. ročník medzinárodne etablovaného programu letnej školy pre mexických študentov z partnerskej univerzity Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Mexiko. Program letnej školy v prvý deň otvoril a študentov na pôde univerzity privítal Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy. Na otvorení letnej školy sa zúčastnila aj vedúca oddelenia medzinárodných vzťahov TEC Monterrey, kampus Toluca pani Andrea PANZERA.

Rektor EU v Bratislave Ferdinand DAŇO podpísal memorandum o porozumení s Universiti Teknologi MARA (UiTM). Hostí UiTM v zastúpení rektora prijal dňa 3. júla 2019 Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy. Na rokovaní sa tiež zúčastnili Anetta ČAPLÁNOVÁ, koordinátorka projektu REPESEA a Ľubomír DARMO, manažér projektu REPESEA. Za UiTM boli na rokovaní prítomní Nor'Azam MASTUKI, dekan Arshad Ayub Graduate Business School a Syed Jamal Abdul Nasir bin SYED MOHAMAD, zástupca dekana.

Rektor EU v Bratislave Ferdinand DAŇO prijal dňa 1. júla 2019 delegáciu z National Institute of Development Administration (NIDA) Bangkok pod vedením prezidenta prof. Kamphola PANYAGOMETHA. Na rokovaní boli prítomní tiež Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Anetta ČAPLÁNOVÁ, koordinátorka projektu REPESEA.

Slávnostnou imatrikuláciou študentov zahájila Bratislavská Business School v pondelok, 1. júla 2019, v poradí už 7. ročník Detskej ekonomickej univerzity. 52 čerstvých študentov si zapísalo prvú prednášku, ktorú viedla PaedDr. Janka Chládecká, PhD. na tému komunikácie a etikety.

Rektor EU v Bratislave Ferdinand DAŇO a rektor Budapest Business School (BGE) Balázs HEIDRICH podpísali dňa 20. júna 2019 v Budapešti memorandum o porozumení medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Budapest Business School. Rokovaní sa za hostiteľov zúčastnili Balázs HEIDRICH, rektor Budapest Business School, Krisztina SZEGEDI, prorektorka pre vedu, Zoltán SZABÓ, riaditeľ oddelenia medzinárodných vzťahov, Zsuzsanna GÉRING, riaditeľka výskumného centra FHERC (Future of Higher Education Research Centre) a Gábor KIRÁLY, prodekan pre výskum. Za EU v Bratislave boli na rokovaní prítomní Ferdinand DAŇO, rektor EU v Bratislave, Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Jana PÉLIOVÁ, prorektorka pre manažovanie akademických projektov.