BRATISLAVA 12. december 2018 – V roku 2004 sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave začal vyučovať predmet Diplomacia v praxi. Mal zvýšiť povedomie vysokoškolských študentov najmä o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie a rozšíriť ich vedomosti v oblasti medzinárodných ekonomických a politických vzťahov. Unikátny akademický projekt si rýchlo získal mnohých poslucháčov.

Čítať ďalej...

V týždni 15. - 19. októbra 2018 hostila Ekonomická univerzita v Bratislave zástupcov zo 17 zahraničných univerzít z viacerých európskych i mimoeurópskych krajín v rámci 7. edície Medzinárodného týždňa. Podujatie otvoril v prvý deň podujatia rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. Ferdinand Daňo a veľvyslanec Japonska na Slovensku, J.E. pán Jun Shimmi, ktorý udelil nad týmto podujatím záštitu. EU v Bratislave organizuje 7. edíciu Medzinárodného týždňa s podporou programu Erasmus+.

Čítať ďalej...

Dňa 13.9.2018 organizoval Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline 12. ročník medzinárodného vedeckého seminára znalcov. Takáto udalosť je to vždy príležitosť nielen sa stretnúť sa v rámci odbornej obce, ale i konzultovať problémy, ktoré znalci aktuálne riešia. Seminár otvoril rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. Na seminári okrem predstaviteľov verejnej a súdnej moci, vystúpili zástupcovia domácej i zahraničnej znaleckej obce.

Čítať ďalej...