Ekonomická univerzita v Bratislave udelila titul Doctor Honoris Causa Ing. Jánovi Kubišovi, osobitnému predstaviteľovi Generálneho tajomníka OSN pre Afganistan a riaditeľovi Asistenčnej komisie OSN v Afganistane. Čestný titul si prevzal vo štvrtok 10. októbra 2013 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave z rúk jej rektora Rudolfa Siváka počas slávnostného zasadania Vedeckej rady Ekonomickej univerzity.

Krach spoločnosti Lehman Brothers pred piatimi rokmi spôsobil, že globálny finančný trh sa dostal do krátkeho obdobia ,,paniky" a vyspelé ekonomiky do dlhého obdobia krízy a stagnácie. Ukazuje sa, že pravdu mali skeptici, ktorí tvrdili, že následky spľasnutia finančnej a dlhovej bubliny budú doznievať minimálne dekádu. Hoci epicentrom krízy boli pôvodne USA, jej najväčšie dôsledky sa stále prejavujú v Európe. Ekonomika USA už prekonala objem predkrízovej produkcie takmer o 5 % a nezamestnanosť klesá (aktuálne je 7,3 percenta), aj keď rozpočtová situácia v krajine stále nie je dobrá. Naopak, eurozóna sa z recesie dostáva veľmi pomaly a nezamestnanosť dosiahla rekordné maximum 12,1 percenta.

Cena Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru - Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012. Publikácia pani prof. Ing. Boženy Chovancovej, CSc. z  Katedry bankovníctva a medzinárodných financií, Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave pod názvom "B. Chovancová: Komoditné trhy a reálne investície" získala Cenu za vedeckú a odbornú literatúru - Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012, v kategórií spoločenskej vedy.

Kolegyne, kolegovia, študentky a študenti, členovia akademickej obce, som rád, že sa Vám môžem už tradične prihovoriť na začiatku nového akademického roka, a v tejto súvislosti Vás pozdraviť a osloviť niekoľkými vetami a myšlienkami. Každý akademický rok je niečím osobitný a významný a taký bude aj rok 2013/2014. Jeho významnosť vyplýva najmä z uskutočňovania rozhodujúcich aktivít pre naplnenie dvoch strategických cieľov, ktoré si univerzita stanovila v rámci svojho dlhodobého rozvoja a to potvrdiť pri komplexnej akreditácii status univerzitnej vysokej školy so zameraním na výskumnú univerzitu a pripraviť univerzitu na medzinárodnú akreditáciu.

Občianske združenie priatelia Mexika, Dom kultúry Dúbravka, Mexické veľvyslanectvo so sídlom vo Viedni a Ekonomická univerzita v Bratislave zorganizovali už 15. ročník Dní mexickej kultúry na Slovensku. Po vernisáži Reflexie starobylého Mexika pokračovalo zahájenie Dní mexickej kultúry programom Čarovné Mexiko, v ktorom vystúpili: reprezentatívny súbor ľudových tancov univerzity TEC Monterrey (Mexiko), súbor mexických tancov a hudby Magisterial (Slovensko) a skupina mexickej hudby El Caminante (Slovensko).

Občianske združenie priatelia Mexika, Dom kultúry Dúbravka, Mexické veľvyslanectvo so sídlom vo Viedni a Ekonomická univerzita v Bratislave zorganizovali už 15. ročník Dní mexickej kultúry na Slovensku. Dni kultúry začali 30. mája 2013 vernisážou výstavy Reflexie starobylého Mexika autorov Victora G. Cebrera (Mexiko) a Estebana A. Clavija (Ekvádor).

Prezident Poľskej republiky pán Bronislav Komorowski vyznamenal „Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej“ Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., rektora EU v Bratislave za rozvoj spolupráce medzi Poľskom a SR v oblasti vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Uvedené vyznamenanie bolo rektorovi odovzdané  dňa 28.5.2013 na Ekonomickej univerzite v Krakove v rámci univerzitných dní.

Na EU v Bratislave odštartoval v piatok, 24. mája 2013, tretí ročník Letnej školy Global Consulting Program. 10 študentov z Ohio University, 10 študentov z University of Wisconsin-La Crosse, 5 študentov z University of Botswana a 20 študentov z EU v Bratislave bude počas dvoch týždňov riešiť reálne projekty pre úspešné slovenské a medzinárodné firmy.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič sa stretol 25. apríla 2013 na pôde ministerstva školstva s hráčkami volejbalového klubu Slávia Ekonomická univerzita Bratislava. Prijatie sa uskutočnilo pri príležitosti získania ich majstrovského titulu SR v sezóne 2012/2013.