1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

EU v Bratislave sa po prvýkrát zapojila do medzinárodných osláv programu Erasmus+ pod názvom #ErasmusDays, ktoré boli organizované európskymi vysokými školami a univerzitami v termíne od 10. do 12. októbra 2019. V rámci tejto iniciatívy zorganizovalo Oddelenie medzinárodnej mobility Centra medzinárodných vzťahov dňa 10. októbra 2019 prvú edíciu podujatia Welcome Back. Cieľovou skupinou boli študenti, ktorí svoj študijný a stážový pobyt v rámci programu Erasmus+ už v minulosti absolvovali a mohli tak zdieľať svoje zážitky a skúsenosti s ďalšími záujemcami o zahraničnú mobilitu. Hlavnou myšlienkou tohto podujatia bolo spropagovať možnosti programu Erasmus+ a vyzdvihnúť jeho pridanú hodnotu pre študentov a absolventov EU v Bratislave.

Študentom sa prihovoril Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy, ktorý zdôraznil význam programu Erasmus+ z hľadiska medzinárodnej mobility. Po otvorení nasledovala prezentácia Kristíny PUŠKÁŠOVEJ, študentky Obchodnej fakulty, ktorá realizovala niekoľko výmenných pobytov a ktorej program Erasmus+ otvoril dvere do sveta. Študenti si mohli tiež vypočuť zaujímavú prezentáciu absolventa Fakulty medzinárodných vzťahov Pavla KUCHAROVICA. Pavol v súčasnej dobe pracuje na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a skúsenosť s programom Erasmus+ hodnotí veľmi pozitívne. „Naši otcovia mali vojnu, my máme Erasmus! Študovať v zahraničí v cudzom jazyku a riešiť všetky typy problémov v odlišnom systéme a neznámom prostredí, nie je jednoduché, ale práve takto dokážete najlepšie osobnostne rásť a po škole sa v živote nestratíte. Umožnite aj vy Erasmu písať váš životný príbeh a určite nebudete ľutovať“.

Pozvanie na podujatie prijal tiež Tomáš HOLLÝ, riaditeľ spoločnosti EMSA Capital, ktorý sa so študentmi podelil o svoje skúsenosti z pobytu v rámci programu Erasmus+ a motivoval študentov k využitiu potenciálu tejto novej skúsenosti.

Súčasťou podujatia bolo taktiež vyhlásenie a ocenenie najlepšieho videa a fotografií, ktoré študenti nahrali a odfotografovali v priebehu svojho výmenného pobytu. Video súťaž vyhrala Tanya KOMORNÁ, študentka Fakulty medzinárodných vzťahov, ktorá svoj pobyt absolvovala v Dánsku. Fotosúťaž vyhrala Dominika PUVÁKOVÁ, študentka Fakulty podnikového manažmentu, ktorá študovala vo francúzskom Marseille.

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.