1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa v dňoch 23. - 24. októbra 2019 uskutočnil 22. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a post-doktorandov EDAMBA 2019 - “Empowering Actions to Achieve Global Goals: Implications for Economics, Business, Management and Related Disciplines”.

Konferencie sa počas dvoch rokovacích dní zúčastnilo viac ako 60 účastníkov, ktorí mali možnosť prezentovať svoje príspevky v sekciách Ekonomická teória, Marketing, Účtovníctvo a hospodárska informatika, Finančný manažment a Globálna ekonomika a jazyk. Najlepšie prezentácie v sekciách boli ocenené cenou Best Paper Award.

Konferenciu otvoril rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. za účasti prorektorky pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave Ing. Pauly Puškárovej, DiS. art., PhD. Keynote spíkrami konferencie boli prof. Silvester van Koten z CERGE-EI (Praha, Česká republika), prof. Alexandru Minea z University of Auvergne (Clermont-Ferrand, Francúzsko) – v súčasnosti obaja pôsobiaci ako hosťujúci profesori na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave, ako i Dr. Edouard Turkisch z Európskej komisie (Brusel, Belgicko).

Súčasťou konferencie bol aj Seminár k manažmentu projektov pod vedením doc. Ing. Mgr. Gabriely Dubcovej, PhD. z FPM EU v Bratislave, ktorého cieľom bolo prezentovať doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom úspešné prihlášky pre tzv. kick-off grantové schémy (malé granty pre začínajúcich vedcov a doktorandov) ako napríklad Projekty mladých vedeckých pracovníkov EUBA (platné od 1.9.2019), SAIA grantové schémy pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Akciu Rakúsko-Slovensko, Národný štipendijný program, ale i úspešné ukončený Twinning Horizontu 2020 (EDGE, GA # 692413).

Slovenská asociácia alumnistov Fulbrighta (www.sfaa.sk) zároveň počas konferencie spolu s Fulbrightovou komisiou na Slovensku prezentovala Fulbrightov program a jeho úspešných absolventov prostredníctvom projektu FulBright Minds (https://sfaa.sk/fulbright-minds-videos/).

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.