1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Univerzita národného a svetového hospodárstva v Sofii (University of National and World Economy − UNWE) v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave zorganizovali dňa 8. októbra 2019 1. ročník medzinárodnej konferencie Udržateľné úspešné podnikanie na Slovensku a v Bulharsku − ISC SOVA 2019. Cieľom podujatia bola prezentácia teoretickej a praktickej bázy trvalo udržateľného úspešného podnikania vrátane úspešných príkladov z praxe.

V úvodných slovách rektor UNWE, prof. Statty STATTEV a rektor EU v Bratislave, prof. Ferdinand DAŇO vyjadrili intenzívny záujem o rozvoj bilaterálnej akademickej spolupráce. Rektor UNWE odovzdal počas plenárneho zasadnutia rektorovi EU v Bratislave Ocenenie prof. Stefana Bobcheva za vynikajúci príspevok k rozvoju akademickej spolupráce medzi UNWE a EU v Bratislave. Podujatie sa konalo za aktívnej spolupráce veľvyslanectva Slovenskej republiky v Bulharsku. Veľvyslanec SR v Bulharsku, J.E. Manuel KORČEK vo svojom príhovore vyzdvihol význam konferencie a podporil akademickú spoluprácu medzi slovenskými a bulharskými univerzitami.

Diskusné fórum I. pod vedením doc. Michaela MUSOVA, bolo zamerané na udržateľné úspešné podnikanie vo veľkých podnikoch na Slovensku a Bulharsku. Za oblasť teórie, vedy a výskumu vystúpili spíkri prof. Valentin KISIMOV, riaditeľ Centra pre počítačové inovačné systémy a prof. Nikolay SHTEREV, vedúci Odboru priemyselného podnikania, obaja z UNWE. Slovenskí reprezentanti firmy ESET Ing. Martin BALUŠÍK, Deputy CFO a Ing. Jana MICHALAKOVÁ, Chief Global Treasure, prezentovali integrálne fungujúci model úspešného udržateľného podnikania multinacionálnej korporácie so slovenským kapitálom.

Spíkri Diskusného fóra II. pod vedením doc. Gabriely DUBCOVEJ, z Katedry podnikovohospodárskej FPM, prezentovali a diskutovali o problémoch udržateľného úspešného podnikania v malých a stredných podnikoch na Slovensku a Bulharsku. Veľký záujem vyvolali informácie oboch reprezentantov: prof. Kirila TODOROVA, riaditeľa Inštitútu pre podnikanie z UNWE a Karola STYBLA, riaditeľa spoločnosti Lyra Chocolate, ktorý auditóriu prezentoval príklad dobrej praxe zodpovednej slovenskej firmy.

 

Ďalšie informácie:

https://www.unwe.bg/sova19/en/pages/16155/isc-sova-19-october-8-unwe.html

https://www.mzv.sk/aktuality/vsetky_spravy/-/asset_publisher/Rp2fPY0svzsu/content/medzinarodna-vedecka-konferencia-isc-sova-2019?p_p_auth=ur4TfD1p

 

isc sova 2019

 

Fotogaléria

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.