Dňa 22. marca 2016 sa na EU v Bratislave uskutočnila v rámci predmetu Diplomacia v praxi ďalšia zaujímavá prednáška a diskusia s veľvyslankyňou Tureckej republiky na Slovensku J.E. p. Lebibe Gülhan Ulutekin. Veľvyslankyňu pred jej prednáškou prijali prorektor pre medzinárodné vzťahy Boris Mattoš a vedúca Oddelenia medzinárodnej mobility Simona Kosztanko, ktorí hosťa informovali o akademickej spolupráci s tureckými inštitúciami.

Tretím prednášajúcim v rámci Diplomacie v praxi v letnom semestri, ktorá sa konala dňa 8. marca 2016, bol J.E. Didier Lopinot, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku. Veľvyslanec Lopinot sa vo svojej prezentácii zameral na zahraničnú politiku Francúzska. Poznamenal, že v súčasnosti Európska únia čelí dvom hlavným výzvam, a to migrácii resp. utečeneckej kríze a referende o zotrvaní Veľkej Británie v EÚ.

Dňa 1. marca 2016 sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnila v poradí druhá prednáška  v rámci predmetu Diplomacia v praxi. Pozvanie prijal pán Félix Valdés y Valentín Gamazo, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Španielskeho kráľovstva na Slovensku. Na prijatí pred prednáškou informovali prorektor Boris Mattoš a vedúca oddelenia medzinárodnej mobility Simona Kosztanko o bilaterálnej spolupráci so španielskymi univerzitami.

Dňa 8.12.2015 navštívil veľvyslanec Juhoafrickej republiky pre Slovenskú republiku so sídlom vo Viedni,  J.E. Tebogo Joseph Seokolo, Ekonomickú univerzitu v Bratislave v rámci cyklu prednášok Diplomacia v praxi. Vo svojej prednáške prezentoval študentom dôležité aspekty svojej krajiny v spojení s Európou a to z rôznych pohľadov, najmä zahranično-politického a ekonomického.

J. E. pán Helfried CARL, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Rakúskej republiky na Slovensku, navštívil EU v Bratislave 28. apríla 2015. Hosťa prijal prorektor pre medzinárodné vzťahy, Mgr. Boris Mattoš, PhD., ktorý ho informoval o histórii a súčasnosti univerzity a rozsahu a úrovni spolupráce s rakúskymi vysokými školami.

Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Slovinskej republiky, J. E. pani Bernarda Gradišnik, ktorú sprevádzal ekonomický radca, pán Roman Weixler, navštívila EU v Bratislave 21. apríla 2015. Išlo o historicky prvú návštevu z veľvyslanectva Slovinskej republiky. Hostí prijal prorektor pre medzinárodné vzťahy, Boris Mattoš.

Prorektor pre medzinárodné vzťahy, Mgr. Boris Mattoš, PhD., prijal 10. marca 2015 veľvyslanca Indickej republiky na Slovensku, J. E. pána Parama Jit Manna. Indický hosť následne vystúpil s prednáškou v rámci cyklu Diplomacia v praxi, v rámci ktorej sa zameral na prezentáciu krajiny s dôrazom na domácu a zahraničnú politiku, ako aj na súčasnú ekonomickú situáciu Indie. Súčasťou prednášky bola aj diskusia so študentmi.

Prorektor pre medzinárodné vzťahy, Mgr. Boris Mattoš, PhD., prijal 3. marca 2015 veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie na Slovensku, J. E. pána Alexandra Wittwera. V priebehu prijatia posúdili stav spolupráce EU v Bratislave s partnermi vo Švajčiarsku a s veľvyslanectvom Švajčiarskej konfederácie v Bratislave.

Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Kubánskej republiky, J. E. pani Loipa Sánchez Lorenzo navštívila EU v Bratislave 24. februára 2015. Zahraničného hosťa prijal prorektor pre medzinárodné vzťahy, Mgr. Boris Mattoš, PhD. Počas prijatia boli diskutované otázky ďalšieho rozvoja spolupráce EU v Bratislave s vysokými školami na Kube, ako aj ďalšia spolupráca s kubánskym veľvyslanectvom v Bratislave.

17. februára 2015 otvoril svojou prednáškou o zahraničnej politike USA a slovensko-amerických vzťahoch nový cyklus prednášok v rámci predmetu vyučovaného v angličtine Diplomacy in Practice zástupca veľvyslanca USA v SR, pán Norman Thatcher Scharpf. Po úvodnom slove živo diskutoval so slovenskými a zahraničnými študentmi o aktuálnych otázkach medzinárodných vzťahov.