J. E. Susan Kleebank, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Brazílie na Slovensku, otvorila 30. septembra 2014 úvodnou prednáškou ďalší cyklus predmetu vyučovaného v anglickom jazyku Diplomacia v praxi. Domácich aj zahraničných študentov oboznámila so štruktúrou brazílskej zahraničnej služby, cieľoch brazílskej zahraničnej politiky a úlohách brazílskeho veľvyslanectva na Slovensku.

BRATISLAVA 12. december 2018 – V roku 2004 sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave začal vyučovať predmet Diplomacia v praxi. Mal zvýšiť povedomie vysokoškolských študentov najmä o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie a rozšíriť ich vedomosti v oblasti medzinárodných ekonomických a politických vzťahov. Unikátny akademický projekt si rýchlo získal mnohých poslucháčov.