Dňa 14. novembra 2017 bol hosťom Diplomacie v praxi 1. tajomník veľvyslanectva Čile so sídlom vo Viedni. Študentský tím na úvod pripravil krátky úvod o kľúčových faktoch z oblasti histórie, geografie, politického systému, ekonomiky Čile a krátko predstavil hosťa.