Dňa 22. marca 2016 sa na EU v Bratislave uskutočnila v rámci predmetu Diplomacia v praxi ďalšia zaujímavá prednáška a diskusia s veľvyslankyňou Tureckej republiky na Slovensku J.E. p. Lebibe Gülhan Ulutekin. Veľvyslankyňu pred jej prednáškou prijali prorektor pre medzinárodné vzťahy Boris Mattoš a vedúca Oddelenia medzinárodnej mobility Simona Kosztanko, ktorí hosťa informovali o akademickej spolupráci s tureckými inštitúciami.

Veľvyslankyňa študentom predstavila základné výzvy, ktorým čelí jej krajina, či už ide o otázku migračnej krízy alebo prístupových rokovaní s EÚ. Dôležitým bodom v agende tureckej vlády je tiež boj proti terorizmu a zefektívnenie fungovania štátu. Diskutovalo sa aj o aktuálnej sýrskej otázke, Cypre, bilaterálnych vzťahov SR a Turecka. Atmosféra bola veľmi príjemná a študenti ocenili aj cenné rady pani veľvyslankyne v súvislosti s ich budúcim potenciálnym kariérnym aj intelektuálnym rozvojom v oblasti medzinárodných vzťahov.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.