Dňa 1. marca 2016 sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnila v poradí druhá prednáška  v rámci predmetu Diplomacia v praxi. Pozvanie prijal pán Félix Valdés y Valentín Gamazo, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Španielskeho kráľovstva na Slovensku. Na prijatí pred prednáškou informovali prorektor Boris Mattoš a vedúca oddelenia medzinárodnej mobility Simona Kosztanko o bilaterálnej spolupráci so španielskymi univerzitami.

Po privítaní pána Valdésa, tím študentov v krátkosti predstavil základné fakty o Španielsku. Španielska ekonomika je piatou najväčšou v Európskej únii a v eurozóne patrí medzi najotvorenejšie ekonomiky, čím aktívne prispieva k rozvoju medzinárodných ekonomických vzťahov. Veľvyslanec Valdés sa venoval nielen histórii, ale pútavo prezentoval aj aktuálne politické a spoločenské dianie.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.