Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Kubánskej republiky, J. E. pani Loipa Sánchez Lorenzo navštívila EU v Bratislave 24. februára 2015. Zahraničného hosťa prijal prorektor pre medzinárodné vzťahy, Mgr. Boris Mattoš, PhD. Počas prijatia boli diskutované otázky ďalšieho rozvoja spolupráce EU v Bratislave s vysokými školami na Kube, ako aj ďalšia spolupráca s kubánskym veľvyslanectvom v Bratislave.

Následne uskutočnila pani Loipa Sánchez Lorenzo prednášku v rámci cyklu Diplomacia v praxi vyučovaného v anglickom jazyku. Domácim a zahraničným študentom prezentovala zásady a špecifiká diplomatickej praxe krajín Latinskej Ameriky, s dôrazom na Kubu. Na záver prednášky živo diskutovala so študentmi o aktuálnom vývoji vzťahov Kuba – USA a situácii na Kube.