Dňa 3.5.2016 mali študenti Ekonomickej univerzity možnosť vypočuť si v rámci predmetu Diplomacia v praxi prednášku veľvyslanca Islandskej republiky, J.E. Audunna Atlasona, ktorý bližšie predstavil Island a jeho zahraničnú politiku. Islandského veľvyslanca na pôde EU v Bratislave prijal prorektor pre medzinárodné vzťahy Boris Mattoš spolu s prodekanom pre vzdelávanie Fakulty medzinárodných vzťahov Rudolfom Kucharčíkom.

Dňa 12.4.2016 sa na pôde Ekonomickej univerzity v rámci predmetu Diplomacia v praxi uskutočnila ďalšia prednáška, ktorej hosťami boli chargé d’affaires Veľvyslanectva Kanady v Bratislave, pani Kathy Bunka, spolu s pánom Renald Grégoire, vedúcim oddelenia pre imigračnú politiku a víza Veľvyslanectva Kanady vo Viedni.

5. apríla 2016 sa na pôde EUBA v rámci predmetu Diplomacia v praxi uskutočnila šiesta prednáška, na ktorú prijal pozvanie chargé d'affaires Veľvyslanectva USA v Bratislave, pán Liam J. Wasley. V prednáške sa zameral na dve hlavné oblasti: na 67. výročie založenia NATO a tiež na aktuálne bezpečnostné výzvy.

Dňa 22. marca 2016 sa na EU v Bratislave uskutočnila v rámci predmetu Diplomacia v praxi ďalšia zaujímavá prednáška a diskusia s veľvyslankyňou Tureckej republiky na Slovensku J.E. p. Lebibe Gülhan Ulutekin. Veľvyslankyňu pred jej prednáškou prijali prorektor pre medzinárodné vzťahy Boris Mattoš a vedúca Oddelenia medzinárodnej mobility Simona Kosztanko, ktorí hosťa informovali o akademickej spolupráci s tureckými inštitúciami.

Tretím prednášajúcim v rámci Diplomacie v praxi v letnom semestri, ktorá sa konala dňa 8. marca 2016, bol J.E. Didier Lopinot, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku. Veľvyslanec Lopinot sa vo svojej prezentácii zameral na zahraničnú politiku Francúzska. Poznamenal, že v súčasnosti Európska únia čelí dvom hlavným výzvam, a to migrácii resp. utečeneckej kríze a referende o zotrvaní Veľkej Británie v EÚ.

Dňa 1. marca 2016 sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnila v poradí druhá prednáška  v rámci predmetu Diplomacia v praxi. Pozvanie prijal pán Félix Valdés y Valentín Gamazo, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Španielskeho kráľovstva na Slovensku. Na prijatí pred prednáškou informovali prorektor Boris Mattoš a vedúca oddelenia medzinárodnej mobility Simona Kosztanko o bilaterálnej spolupráci so španielskymi univerzitami.

Dňa 8.12.2015 navštívil veľvyslanec Juhoafrickej republiky pre Slovenskú republiku so sídlom vo Viedni,  J.E. Tebogo Joseph Seokolo, Ekonomickú univerzitu v Bratislave v rámci cyklu prednášok Diplomacia v praxi. Vo svojej prednáške prezentoval študentom dôležité aspekty svojej krajiny v spojení s Európou a to z rôznych pohľadov, najmä zahranično-politického a ekonomického.

Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Brazílskej federácia J. E. pani Susan Kleebank navštívila 29. septembra 2015 Ekonomickú univerzitu v Bratislave, aby svojou prednáškou začala nový ročník seminára Diplomacia v praxi.

J. E. pán Helfried CARL, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Rakúskej republiky na Slovensku, navštívil EU v Bratislave 28. apríla 2015. Hosťa prijal prorektor pre medzinárodné vzťahy, Mgr. Boris Mattoš, PhD., ktorý ho informoval o histórii a súčasnosti univerzity a rozsahu a úrovni spolupráce s rakúskymi vysokými školami.

Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Slovinskej republiky, J. E. pani Bernarda Gradišnik, ktorú sprevádzal ekonomický radca, pán Roman Weixler, navštívila EU v Bratislave 21. apríla 2015. Išlo o historicky prvú návštevu z veľvyslanectva Slovinskej republiky. Hostí prijal prorektor pre medzinárodné vzťahy, Boris Mattoš.