Prorektor pre medzinárodné vzťahy, Mgr. Boris Mattoš, PhD., prijal 3. marca 2015 veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie na Slovensku, J. E. pána Alexandra Wittwera. V priebehu prijatia posúdili stav spolupráce EU v Bratislave s partnermi vo Švajčiarsku a s veľvyslanectvom Švajčiarskej konfederácie v Bratislave.

Následne vystúpil švajčiarsky hosť s prednáškou pred domácimi a zahraničnými študentmi v rámci cyklu prednášok v anglickom jazyku Diplomacia v praxi. Vo svojej prednáške oboznámil švajčiarsky hosť študentov s históriou a súčasnosťou Švajčiarska, jeho domácou, zahraničnou a hospodárskou politikou. Na záver odpovedal na otázky a komentáre študentov. 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.