Dňa 28.2.2017 navštívil EU v Bratislave veľvyslanec Cypru na Slovensku, J.E. Nearchos Palas. Vo svojej prednáške v rámci predmetu Diplomacia v praxi sa venoval najmä dlhoročnému cyperskému sporu a tiež aj aktuálnemu vývoju v rámci multilaterálnych rokovaní o zjednotení ostrova.

Veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku, J. E. pani Inga Magistad, otvorila 21. februára 2017 na EU v Bratislave 21. semestrálnu edíciu prednáškového cyklu Diplomacia v praxi. Na prijatí pred prednáškou bola prítomná tiež stážistka z nórskej ambasády a stážista z Complutense University of Madrid, ktorý absolvuje polročnú stáž na Oddelení medzinárodnej mobility ÚMV.

Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Vietnamu na Slovensku, J.E. Ho Dac Minh Nguyet v sprievode 1. tajomníka veľvyslanectva pána Chu Tuan Viet, oboznámila 13. decembra 2016 v rámci záverečnej prednášky Diplomacie v praxi v zimnom semestri domácich a zahraničných študentov s politickou a ekonomickou situáciou Vietnamu, jeho zahraničnou politikou a so stavom dvojstranných bilaterálnych vzťahov.

Ďalším úspešným absolventom našej univerzity je Igor Junas, dnes honorárny konzul Malajzie v Slovenskej republike. Štúdium ekonomiky zahraničného obchodu ukončil na univerzite v roku 1974. Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo prijal Igora Junasa 6. decembra 2016 pri príležitosti prednášky v rámci dvojsemestrálneho celouniverzitného cyklu Diplomacia v praxi.

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska na Slovensku, J. E. pán Jun Shimmi vystúpil dňa 8.11.2016 s prednáškou na tému „Európa a Ázia – strategické partnerstvo“ v rámci dvojsemestrálneho cyklu Diplomacia v praxi.

Dňa 25. októbra 2016 navštívil veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike J.E. pán Lin LIN Ekonomickú univerzitu v Bratislave, stretol sa s rektorom, prof. Ferdinandom Daňom, prorektorom pre medzinárodné vzťahy Borisom Mattošom a prednášal pre študentov v rámci predmetu Diplomacia v praxi.

11. októbra 2016 bol hosťom Diplomacie v praxi veľvyslanec Indie, J. E. Param Jit Mann, ktorý pôsobí na Slovensku od roku 2014. Ekonomická univerzita v Bratislave má s indickými univerzitami uzatvorené dve dohody o spolupráci, s Amity University a Indian Institute of Management.

Dňa 3.5.2016 mali študenti Ekonomickej univerzity možnosť vypočuť si v rámci predmetu Diplomacia v praxi prednášku veľvyslanca Islandskej republiky, J.E. Audunna Atlasona, ktorý bližšie predstavil Island a jeho zahraničnú politiku. Islandského veľvyslanca na pôde EU v Bratislave prijal prorektor pre medzinárodné vzťahy Boris Mattoš spolu s prodekanom pre vzdelávanie Fakulty medzinárodných vzťahov Rudolfom Kucharčíkom.

Dňa 12.4.2016 sa na pôde Ekonomickej univerzity v rámci predmetu Diplomacia v praxi uskutočnila ďalšia prednáška, ktorej hosťami boli chargé d’affaires Veľvyslanectva Kanady v Bratislave, pani Kathy Bunka, spolu s pánom Renald Grégoire, vedúcim oddelenia pre imigračnú politiku a víza Veľvyslanectva Kanady vo Viedni.

5. apríla 2016 sa na pôde EUBA v rámci predmetu Diplomacia v praxi uskutočnila šiesta prednáška, na ktorú prijal pozvanie chargé d'affaires Veľvyslanectva USA v Bratislave, pán Liam J. Wasley. V prednáške sa zameral na dve hlavné oblasti: na 67. výročie založenia NATO a tiež na aktuálne bezpečnostné výzvy.