1xbet

BRATISLAVA 12. december 2018 – V roku 2004 sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave začal vyučovať predmet Diplomacia v praxi. Mal zvýšiť povedomie vysokoškolských študentov najmä o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie a rozšíriť ich vedomosti v oblasti medzinárodných ekonomických a politických vzťahov. Unikátny akademický projekt si rýchlo získal mnohých poslucháčov.

Dňa 14. novembra 2017 bol hosťom Diplomacie v praxi 1. tajomník veľvyslanectva Čile so sídlom vo Viedni. Študentský tím na úvod pripravil krátky úvod o kľúčových faktoch z oblasti histórie, geografie, politického systému, ekonomiky Čile a krátko predstavil hosťa.