Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Brazílskej federácia J. E. pani Susan Kleebank navštívila 29. septembra 2015 Ekonomickú univerzitu v Bratislave, aby svojou prednáškou začala nový ročník seminára Diplomacia v praxi.

Na stretnutí s prorektorkou pre manažovanie akademických projektov doc. Janou Mikócziovou sa pani veľvyslankyňa zaujímala o postavení EUBA medzi inými univerzitami a na prednáške sa stretla s brazílskymi študentmi, ktorí navštevujú seminár v rámci výmennej stáže a pre ostatných kolegov pripravili prezentáciu o svojej vlasti.