Tretím prednášajúcim v rámci Diplomacie v praxi v letnom semestri, ktorá sa konala dňa 8. marca 2016, bol J.E. Didier Lopinot, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku. Veľvyslanec Lopinot sa vo svojej prezentácii zameral na zahraničnú politiku Francúzska. Poznamenal, že v súčasnosti Európska únia čelí dvom hlavným výzvam, a to migrácii resp. utečeneckej kríze a referende o zotrvaní Veľkej Británie v EÚ.

Čo sa týka francúzsko-slovenských vzťahov, sú na veľmi dobrej úrovni a zdôraznil, že Francúzsko bolo prvým štátom, ktorý uznal suverenitu Slovenskej republiky. V rámci spolupráce majú prioritu spolupráca v oblasti vedy a výskumu, otázky klimatických zmien a  tento rok je digitálna ekonomika. Francúzskeho veľvyslanca prijal na krátkom stretnutí prorektor pre medzinárodné vzťahy Boris Mattoš spolu s gestorom frankofónneho študijného programu profesorom Kitom, ktorí hosťa informovali o bilaterálnej spolupráci s francúzskymi partnerskými inštitúciami.