Rektor EU prijal prof. Ding Shude - zo School of Social Science and Foreign Language, Tianjin University a zároveň zástupcu riaditeľa  Confucius Institute

Členovia Vedenia EU - blahoželali prof. Háčikovi k životnému jubileu

Podkategórie