1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Novým koordinátorom Centra protidrogových a poradenských služieb EU v Bratislave sa s účinnosťou od 1. júla 2020 stal Ing. Jaromír Novák, PhD., vedúci Katedry pedagogiky Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave. Vymenúvací dekrét mu odovzdal Ferdinand Daňo, rektor univerzity, na zasadnutí Kolégia rektora EU v Bratislave 7. júla 2020.

kolegium rektora 07072020 4688

kolegium rektora 07072020 4702

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.