18. septembra 2020 sa nadšené dobrovoľníčky a dobrovoľníci – zamestnanci aj študenti z Ekonomickej univerzity v Bratislave zúčastnili obľúbenej dobrovoľníckej akcie Naše mesto 2020 organizovanej Nadáciou Pontis. Vykonávali práce v záujme obyvateľov mestskej časti Lamač a ochrany životného prostredia v tejto mestskej časti. Pracovali pri likvidácii nelegálnych skládok odpadu v spolupráci s MÚ Bratislava–Lamač a participovali na príprave terénu pre budúce dopravné ihrisko v MŠ sv. Filipa Neriho v spolupráci s občianskym združením Iniciatíva rodičov Lamača.

Dobrovoľníckej akcie sa zúčastnili Zuzana Juhászová, Katarína Grančicová, Slávka Šagátová, Jana Kissová, Viktória Ečeryová, Alexandra Gaherová, Monika Raková, Dana Hrušovská, Ľubica Foltínová, Natália Taríšková, Samuel Goda, Roman Kvapil a Gabriela Dubcová.

Na tomto dobrovoľníckom podujatí Naše mesto sa dobrovoľníčky a dobrovoľníci z EU v Bratislave zúčastnili už druhýkrát, pričom pomáhali nielen mestu Bratislava, okolitej prírode, ale touto účasťou podporili vzájomné kolegiálne vzťahy v iných ako iba štandardných pedagogicko-výskumných procesoch.

„Ďakujem za príjemne strávené dopoludnie a super ľudom z EUBA za pomoc pri upratovaní čiernej skládky. Aj vďaka vám mám radosť a vedomosť, že sú ľudia, ktorým záleží na životnom prostredí. Spoločne sme zaplnili viac ako 60 vriec odpadu“ , skonštatovala Veronika Hagovská, miestna poslankyňa za mestskú časť Lamač a vyjadrila poďakovanie aj v mene ďalších zúčastnených environmentalistov - Mareka Poláša, referenta na MÚ Lamač, Petra Kraloviča, zamestnanca MÚ Lamač a Igora Polakoviča, mestského poslanca za mestskú časť Lamač.

„Skupinka dobrovoľníkov z Ekonomickej univerzity v Bratislave zamenila v piatok 18. septembra svoje pracovné miesto za areál našej škôlky v Lamači. V rámci dobrovoľníckeho podujatia Naše mesto sa im podarilo spraviť kus práce, ktorú sa rodičom detí MŠ kvôli korona-situácii nepodarilo dokončiť. Opatrenia, ktoré rodičom nedovolili stretnúť sa na pravidelných brigádach, neboli pre dobrovoľníkov obmedzujúce. Ako samostatná skupinka pracovali na čistení 4 stien budovy MŠ, ktoré sa v blízkej budúcnosti budú maľovať. Ďalšou záslužnou prácou bolo pokosenie nášho veľkého areálu. Za ich nasadenie im patrí veľká vďaka od rodičov, pani učiteliek a neposlednom rade všetkých detí MŠ sv. Filipa Neriho“ , povedala Katarína Ješková, organizátorka z Iniciatívy rodičov Lamača, o. z.

 

Podujatie pozitívne zhodnotili aj účastníci tejto dobrovoľníckej akcie.

„Počasie vyšlo, nálada super, dostali sme najesť aj napiť, a zostalo po nás aj kus odrobeného.“(Zuzka z rektorátu EU v Bratislave),

„...bolo to dnes príjemné, kosili sme, sadili kvety, odchádzam s príjemným pocitom, že sme pomohli.“(Janka z FPM),

„Som rada, že som pomohla, tam, kde je to potrebné.“(Katka z dekanátu FPM),

„Rada chodím na spoločensky prospešné akcie, kde sú milí ľudia, pomôžem prírode aj komunite. A Naše mesto to spĺňa – preto vrele odporúčam.“(Slávka z FPM),

„Som veľmi rada, že som sa aj tento rok zapojila do aktivity Naše mesto. Mám výborný pocit z práce, ktorú sme spoločne odviedli a verím, že budúci rok sa nás študentov zapojí viac. Je skvelé pomôcť svojou trošku ku krajšiemu okoliu.“ (Saška z NHF),

„Vďaka projektu Naše mesto a Ekonomickej univerzite v Bratislave som mohla pomôcť mestu, v ktorom vyrastám a uvedomila som si to, že každý jeden z nás môže urobiť naše mesto krajším a čistejším.“ (Viki z FHI),

„Som Bratislavčan. Bratislavu mám rád. ... Deň strávený v Lamači mi bude pripomínať tričko s logom. Som rád, že som sa na tejto akcii mohol zúčastniť a pomôcť tak svojej Bratislave.“ (Roman z FAJ),

„Deň Naše mesto ma vždy naplní príjemným pocitom, že svojou troškou viem pomôcť zlepšiť prostredie okolo nás a zároveň strávim deň úžasnými ľuďmi.“ (Ľubka z FPM),

„Dobrovoľníctva v projekte Naše mesto som sa zúčastnila prvý, ale už teraz viem, že nie posledný raz. Piatkové dopoludnie som strávila v kolektíve skvelých ľudí a okrem výbornej nálady mi zostal aj príjemný eko pocit, že sme prírode v bratislavskom Lamači opäť dovolili „dýchať“ bez odpadu. Ďakujem za možnosť zúčastniť sa, bolo to super.“ (Monika z FPM),

„...bol to skvelý čas venovaný zmysluplnej práci.“ (Samko z dekanátu FMV),

„Dni dobrovoľníctva sú pre mňa najzmysluplnejšou interdisciplinárnou a interkultúrnou aktivitou. Vzťahy a väzby, ktoré neformálne vytvárajú, majú nevyčísliteľnú. hodnotu. Spĺňajú aj hodnoty 5E, ktoré dávajú zmysel akejkoľvek aktivite v podnikaní, nielen tej dobrovoľníckej: je efektívna (effective), účinná (efficient), ekologická (eco-logical), etická (ethical) a estetická (aesthetic). Teším sa na ďalší rok.“ (Natálka z FPM),

„Na dobrovoľníckej akcii Naše mesto som sa aktívne zúčastnila druhý raz, a opäť rada. V tejto mimoriadnej situácii to bolo veľmi výnimočné a zvláštne – som vďačná, že naše aktivity nemuseli byť preventívne zrušené. Ďakujem Pontisu, lamačským organizátorom, mojim drahým kolegom a študentom, že sme skrášlili Lamač a potešili jeho obyvateľov.“ (Gabi z FPM),

„Výborná akcia s pocitom dobre vykonanej práce v príjemnej spoločnosti kolegov a študentov. Som rada, že sme prispeli na dobrú vec. Odporúčam aj ostatným zapojiť sa.“ (Danka z FPM).

 

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.