Členovia Vedenia EU - blahoželali prof. Háčikovi k životnému jubileu