Slávnostná inaugurácia rektora Ferdinanda Daňa a dekanov fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave: Národohospodárskej fakulty Mikuláša Luptáčika, Obchodnej fakulty Štefana Žáka, Fakulty hospodárskej informatiky Ivana Brezinu, Fakulty podnikového manažmentu Petra Markoviča, Fakulty aplikovaných jazykov Radoslava Štefančíka a Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach Zuzany Hajduovej sa konala v aule EU v Bratislave 27. marca 2015.

Ing. Jana Péliova, PhD., sa na zasadnutí vedenia Ekonomickej univerzity v Bratislave prevzala z rúk rektora univerzity prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., vymenúvací dekrét riaditeľky Ústavu medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Funkčné obdobie pani riaditeľky je 2-ročné.

Sedem absolventiek, ktoré absolvovali na druhom stupni štúdia predmet Manažment predaja vyučovaný vo francúzskom jazyku, si z rúk veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku J. E. pána Didiera Lopinota prevzalo diplomy z Université Pierre Mendès France - Grenoble 2. Absolventkám zablahoželal aj rektor EU v Bratislave prof. Ferdinand Daňo, prorektor pre vzdelávanie Mgr. Boris Mattoš a garant programu prof. Jaroslav Kita.

Prorektor pre medzinárodné vzťahy, Mgr. Boris Mattoš, PhD., prijal 10. marca 2015 veľvyslanca Indickej republiky na Slovensku, J. E. pána Parama Jit Manna. Indický hosť následne vystúpil s prednáškou v rámci cyklu Diplomacia v praxi, v rámci ktorej sa zameral na prezentáciu krajiny s dôrazom na domácu a zahraničnú politiku, ako aj na súčasnú ekonomickú situáciu Indie. Súčasťou prednášky bola aj diskusia so študentmi.

32 firiem, top zamestnávateľov a personálnych agentúr prišlo 10. marca 2015 už po šiesti krát na Ekonomickú univerzitu v Bratislave, aby jej študentom posledných ročníkov ponúkali pracovné pozície alebo brigády. No nie iba to. Budúci absolventi si mohli „nanečisto" vyskúšať komunikáciu priamo s personálnymi pracovníkmi, ktorí im, ak si ich doniesli, poradili s napísaním životopisu a motivačného listu.

Prorektor pre medzinárodné vzťahy, Mgr. Boris Mattoš, PhD., prijal 3. marca 2015 veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie na Slovensku, J. E. pána Alexandra Wittwera. V priebehu prijatia posúdili stav spolupráce EU v Bratislave s partnermi vo Švajčiarsku a s veľvyslanectvom Švajčiarskej konfederácie v Bratislave.

Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Kubánskej republiky, J. E. pani Loipa Sánchez Lorenzo navštívila EU v Bratislave 24. februára 2015. Zahraničného hosťa prijal prorektor pre medzinárodné vzťahy, Mgr. Boris Mattoš, PhD. Počas prijatia boli diskutované otázky ďalšieho rozvoja spolupráce EU v Bratislave s vysokými školami na Kube, ako aj ďalšia spolupráca s kubánskym veľvyslanectvom v Bratislave.

Ekonomická univerzita v Bratislave a Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky uzavreli zmluvu o vyhotovení vedeckej štúdie Spracovateľský priemysel SR – stav a perspektívy rozvoja. Zmluvu podpísal 24. februára 2015 za Ekonomickú univerzitu v Bratislave rektor prof. Ferdinand Daňo a čestný prezident Ing. Milan Cagala v zastúpení prezidenta ZSP SR Ing. Alexeja Beljajeva.

20. februára 2015 rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., prijal laureátov projektu G7 – Les Meilleurs spolu s predsedom poroty Mgr. Ľubomírom Jančokom a gestormi projektu, profesormi francúzskeho jazyka a kultúry FAJ prof. PhDr. Štefanom Povchaničom CSc., PhDr. Ivetou Rizekovou PhD., a PhDr. Jozefom Mruškovičom.

Promócie absolventov študijného programu Medzinárodný finančný manažment v nemeckom jazyku sa konali 20. februára 2015 už po 11-krát. 12 absolventovi si prevzalo z rúk prof. Michala Fendeka diplom inžiniera a prof. Ralfa Ebelinga z Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenbergu diplom Master of Science.

17. februára 2015 otvoril svojou prednáškou o zahraničnej politike USA a slovensko-amerických vzťahoch nový cyklus prednášok v rámci predmetu vyučovaného v angličtine Diplomacy in Practice zástupca veľvyslanca USA v SR, pán Norman Thatcher Scharpf. Po úvodnom slove živo diskutoval so slovenskými a zahraničnými študentmi o aktuálnych otázkach medzinárodných vzťahov.