Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák a generálny tajomník OECD Angel Gurría podpísali 26. júna 2012 memorandum o porozumení. Rámcová dohoda umožní pobyt doktorandských študentov v sídle OECD v Paríži, kde budú môcť získať cenné skúsenosti v oblasti medzinárodnej ekonomickej spolupráce a zapojiť sa pod priamym vedením expertov OECD do každodennej analytickej práce tejto renomovanej organizácie.

Štyri dni trvajúce športové zápolenia študentov EU v Bratislave skončili vo štvrtok 22. marca 2012 v telocvični na Horskom parku slávnostným odovzdávaním pohárov víťazom jednotlivých športových kategórií. Rektor EU v Bratislave Rudolf Sivák odovzdal pohár za celkové víťazstvo v 35. ročníku Pohára rektora športovcom z Fakulty hospodárskej informatiky. Víťazom srdečne gratulujeme!

Podkategórie