Hosťom Diplomacie v praxi bol 28.11.2017 pán Sulpicio M. CONFIADO, generálny konzul a zástupca veľvyslankyne Filipínskej republiky. Veľvyslanectvo Filipín má sídlo vo Viedni a do jeho teritoriálnej pôsobnosti patrí okrem Slovenskej republiky aj Chorvátsko, Rakúsko, Slovinsko a medzinárodné organizácie vo Viedni.

Zástupca filipínskej veľvyslankyne sa vo svojej prednáške zameral na pôsobenie svojej krajiny v APEC a hlavné výstupy nedávneho filipínskeho predsedníctva v tejto organizácii zameranej na ázijsko-tichomorskú ekonomickú spoluprácu. Domácich a zahraničných študentov zaujímali otázky súvisiace so znížením chudoby v krajine, ako aj väzby Filipín so štátmi Európskej únie. 

 

Fotogaléria