1xbet

Dňa 21. novembra 2017 bol hosťom predmetu Diplomacia v praxi veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku J.E. pán Lin LIN. Pred prednáškou sa stretol s prorektorom pre medzinárodné vzťahy Borisom Mattošom a prodekankou pre zahraničné vzťahy FPM Janou Blštákovou.

Veľvyslanec Lin ocenil aktivity EU v Bratislave pre rozvoj akademickej spolupráce s čínskymi partnerskými univerzitami Tianjin University, Southwestern University of Finance and Economics in Chengdu a Ningbo University. Študentské a zamestnanecké výmeny sa realizujú prostredníctvom programu Erasmus+. V júni tohto roka bola podpísaná zmluva o dvojitom diplome medzi Business School, Ningbo University a Fakultou podnikového manažmentu.

Vo svojej prednáške sa veľvyslanec Lin zameral najmä na aktivity Číny v rámci Ázijsko-tichomorskej ekonomickej spolupráce (APEC), ktorá je nosnou témou zimného semestra. V diskusii odpovedal na otázky študentov, ktoré sa týkali aktuálneho vývoja v Číne, geopolitickej situácie, africko-čínskej spolupráce a tiež bilaterálnych vzťahov Číny a Slovenska.

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.