1xbet

Veľvyslanec Japonska na Slovensku, J. E. pán Jun Shimmi, vystúpil dňa 7.11.2017 s prednáškou na tému „Japonsko - Európska únia – strategické partnerstvo“ v rámci celouniverzitného predmetu Diplomacia v praxi.

Študentom EU v Bratislave predstavil dominantné centrá svetového hospodárstva z hľadiska rôznych ukazovateľov. Poukázal tiež na vzájomný vplyv ekonomických vzťahov, moci a systému hodnôt na medzištátne vzťahy. Hosťa pred prednáškou prijal rektor EU v Bratislave, prof. Ferdinand Daňo. Predmetom stretnutia bola spolupráca EU v Bratislave s univerzitami v Japonsku. Na stretnutí bol prítomný Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy. 

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.