1xbet

Dňa 25. apríla 2017 sa uskutočnila záverečná prednáška v rámci celouniverzitného prednáškového cyklu Diplomacia v praxi. Tento unikátny výberový predmet ponúka od letného semestra 2003/2004 študentom možnosť získať aktuálne informácie a poznatky o fungovaní zahraničnej politiky, ekonomiky a diplomatickej praxe v rôznych krajinách sveta prostredníctvom prednášok a diskusií v anglickom jazyku.

Hosťami kurzu bolo za 13 rokov viac ako 220 vedúcich diplomatických misií akreditovaných pre pôsobnosť v Slovenskej republike. 

Predmet Diplomacia v praxi v letnom semestri 2016/2017 absolvovalo takmer 70 domácich študentov, ako aj študentov prichádzajúcich zo zahraničia prostredníctvom programu Erasmus+ a na základe dvojstranných dohôd o spolupráci. Študenti počas semestra pracovali v tímoch podľa krajín veľvyslancov, ktorí sa predmetu v tomto semestri zúčastnili. Tím líder je zodpovedný za koordináciu úloh pre jednotlivých členov ako je prezentácia krajiny, predstavenie hosťa, príprava otázok do diskusie a záverečné zhrnutie.  

Nosnou témou Diplomacie v praxi v letnom semestri 2016/2017 boli aktuálne ekonomické a politické otázky vývoja v Európe, ku ktorým sa vyjadrovali veľvyslanci Nórska, Cypru, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Nemecka, Holandska Talianska, Francúzska a Bulharska. Záverečná prezentácia sa týkala Grécka a hosťom bol vzhľadom k zmene pracovného programu veľvyslankyne Grécka,  p. Gilbert Futó, odborný asistent na Katedre medzinárodných politických vzťahov FMV EU v Bratislave. Zodpovedným za realizáciu predmetu Diplomacia v praxi je Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave, ktorý s lídrami tímov v závere zhodnotil 21. edíciu predmetu. 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.