1xbet

Dňa 10. októbra 2017 zavítala na Ekonomickú univerzitu v Bratislave J.E. Alicia Buenrostro Massieu, veľvyslankyňa Mexika. Jej návšteva bola spojená s prednáškou v rámci 22. edície kurzu Diplomacia v praxi. Mexickú veľvyslankyňu, ktorá má pôsobnosť pre Rakúsko, Slovensko a Slovinsko, sprevádzal p. Diego Cándano, prvý tajomník veľvyslanectva.

Po krátkej úvodnej prezentácii základných faktografických údajov o Mexiku zo strany študentského tímu nasledoval príhovor veľvyslankyne Mexika. Veľvyslankyňa sa zamerala na obchodné vzťahy v rámci Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA), bilaterálnu obchodnú výmenu s USA, ako aj spoluprácu Mexika v tichomorskej oblasti. V diskusii odpovedala na otázky týkajúce sa aktuálnej ekonomickej a politickej situácie v Mexiku.

Celouniverzitný výberový predmet Diplomacia v praxi poskytuje študentom EU v Bratislave jedinečnú možnosť získať aktuálne informácie a poznatky o fungovaní zahraničnej politiky, ekonomiky a diplomatickej praxe v rôznych krajinách sveta prezentované prostredníctvom prednášok a diskusií s vedúcimi diplomatických misií akreditovanými v SR. Nosnou témou v zimnom semestri je ázijsko-tichomorská ekonomická spolupráca. Prvým prednášajúcim v tomto semestri bol John von Kaufmann, chargé d´ affaires veľvyslanectva Kanady a v utorok 3. októbra 2017 so študentmi diskutoval Aaron Singleterry z veľvyslanectva USA na Slovensku.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.