Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska na Slovensku, J. E. pán Jun Shimmi vystúpil dňa 8.11.2016 s prednáškou na tému „Európa a Ázia – strategické partnerstvo“ v rámci dvojsemestrálneho cyklu Diplomacia v praxi.

Študentom EU v Bratislave predstavil dominantné hospodárske centrá euro-ázijskej spolupráce z hľadiska rôznych ukazovateľov. Zameral sa tiež na vybrané etapy japonskej histórie, keď bola jeho vlasť pod silným vplyvom iných kultúr a národov. So záujmom sa u študentov stretlo poukázanie na vzájomný vplyv ekonomických vzťahov, moci a systému hodnôt na medzištátne bilaterálne vzťahy

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.