5. apríla 2016 sa na pôde EUBA v rámci predmetu Diplomacia v praxi uskutočnila šiesta prednáška, na ktorú prijal pozvanie chargé d'affaires Veľvyslanectva USA v Bratislave, pán Liam J. Wasley. V prednáške sa zameral na dve hlavné oblasti: na 67. výročie založenia NATO a tiež na aktuálne bezpečnostné výzvy.

Prvú časť venoval aktivitám a základným pilierom spolupráce NATO. Vyzdvihol nutnosť obnovenia plne disponibilných obranných prostriedkov Aliancie, keďže iba dva z aktuálne členských 27 štátov dosahujú požadovanú výšku finančného príspevku. V druhej časti sa venoval spolupráci Spojených štátov a Európskej únie pri riešení migračnej krízy, pomoc v boji proti Islamskému štátu, súčinnosť pri vytváraní efektívnej a demokratickej vlády v Líbyi a pod.