Dňa 3.5.2016 mali študenti Ekonomickej univerzity možnosť vypočuť si v rámci predmetu Diplomacia v praxi prednášku veľvyslanca Islandskej republiky, J.E. Audunna Atlasona, ktorý bližšie predstavil Island a jeho zahraničnú politiku. Islandského veľvyslanca na pôde EU v Bratislave prijal prorektor pre medzinárodné vzťahy Boris Mattoš spolu s prodekanom pre vzdelávanie Fakulty medzinárodných vzťahov Rudolfom Kucharčíkom.

FMV realizuje v súčasnosti v rámci štipendijného programu EHP Slovensko mobilitný projekt s islandskými univerzitami University of Akureyri a University of Iceland.