Dňa 12.4.2016 sa na pôde Ekonomickej univerzity v rámci predmetu Diplomacia v praxi uskutočnila ďalšia prednáška, ktorej hosťami boli chargé d’affaires Veľvyslanectva Kanady v Bratislave, pani Kathy Bunka, spolu s pánom Renald Grégoire, vedúcim oddelenia pre imigračnú politiku a víza Veľvyslanectva Kanady vo Viedni.

Hostia zvolili interaktívny prístup, kedy sa študenti mali vžiť do pozície splnomocnených veľvyslancov v zahraničí a rozhodnúť, o ktorých udalostiach na Slovensku by osobitne informovali kanadskú vládu.  V rámci prednášky sa hostia zamerali na multikultularizmus v Kanade a otázky imigračnej politiky.