Chargé d´Affaires veľvyslanectva USA -  Keitha A. Eddinsa prijala prorektorka pre zahraničné vzťahy EU