Veľvyslanca Ruskej federácie - J. E. Alexandra Udaľcova prijala prorektorka pre zahraničné vzťahy doc. Lenghardtová